Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ năm 22/04/2021 00:03

Thủy điện Plei Kần chỉ được phép tích nước hồ chứa khi được cấp có thẩm quyền cho phép

18:20 | 23/11/2020
Ngày 23/11, Sở Công Thương Kon Tum đã có thông báo số 1908/SCT-QLNL kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình thủy điện Plei Kần (Kon Tum).
Sở Công Thương Kon Tum đề xuất thu hồi giấy phép hoạt động điện lực Thủy điện Plei Kần

Liên quan đến cuộc họp tại cơ quan chức năng tỉnh Kon Tum ngày 20/11, qua kết quả kiểm tra, rà soát nêu trên, liên ngành thống nhất đề nghị Công ty Cổ phần Tấn Phát khẩn trương thực hiện các yêu cầu, kiến nghị của các cấp có thẩm quyền và các cơ quan chức năng có liên quan đến việc khắc phục hậu quả tích nước trái phép tại công trình thủy điện Plei Kần.

1117-thyy-yiyn-plei-kyn
Sở Công Thương yêu cầu thuỷ điện Plei Kần hoàn thiện các thủ tục có liên quan đến tích nước hồ chứa theo quy định hiện hành

Theo Sở Công Thương Kon Tum, căn cứ Biên bản kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình thủy điện Plei Kần đưa vào sử dụng ngày 11/9/2020. Theo đề nghị của Công ty Cổ phần Tấn Phát tại Văn bản số 29/TPG-CV ngày 26/10/2020 về việc đề nghị nghiệm thu công trình thủy điện Plei Kần đưa vào sử dụng. Ngày 17/11/2020 Liên ngành đã tiến hành kiểm tra việc khắc phục tồn tại trong công tác nghiệm thu công trình thủy điện Plei Kần (đại diện các bên tham gia kiểm tra bao gồm: Sở Công Thương, Sở Xây dựng, UBND huyện Ngọc Hồi, Đăk Tô, Công ty cổ phần Tấn Phát).

Tại Thông báo Sở Công Thương Kon Tum nêu rõ, về hiện trạng chất lượng công trình thủy điện Plei Kần, qua kiểm tra thực tế công trình thủy điện Plei Kần được thi công cơ bản tuân thủ theo hồ sơ thiết kế kỹ thuật, thiết bản vẽ thi công đã được duyệt và đã thực hiện cơ bản hoàn thành theo đề nghị của Liên ngành tại Biên bản kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình thủy điện Plei Kần đưa vào sử dụng ngày 11/9/2020, cụ thể: Thực hiện hoàn thành kiểm định an toàn đập do Công ty cổ phẩn tư vấn và kiểm định xây dựng V.C.L đã thực hiện hoàn thành công tác kiểm định an toàn đập thủy điện Plei Kần và cấp Giấy chứng nhận số 22/2020/KĐATĐTĐ ngày 24/10/2020.

Bên cạnh đó, đã hoàn thành việc khắc phục các tồn tại trong công tác nghiệm thu phòng cháy chữa cháy theo đề nghị của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ tại biên bản ngày 11/2/2020 và được Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ kiểm tra ngày 9/11/2020, tuy nhiên còn thiếu giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy đối với các máy bơm chữa cháy.

Năng lực của các nhà thầu tham gia xây dựng công trình đảm bảo điều kiện theo quy định hiện hành.

Sự tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý chất lượng và các quy định khác có liên quan cụ thể; Hồ sơ hoàn thành công trình thủy điện Plei Kần cơ bản tuân thủ theo như Phụ lục III kèm theo Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng.

Sở Công Thương Kon Tum cũng yêu cầu đối với chủ đầu tư cần hoàn thành việc gia cố phía hạ lưu đập dâng vai trái, gia cố đường vận hành để tránh sạt lở, gia cố thêm hệ thống lan can đảm bảo an toàn; xử lý chống thấm khu vực nhà máy.

Trên cơ sở đó, đề nghị Chủ đầu tư yêu cầu đơn vị tư vấn kiểm định an toàn đập (Công ty cổ phần tư vấn và kiểm định xây dựng V.C.L) bổ sung kết quả kiểm tra chất lượng bê tông tại hiện trường và bổ sung kết quả kiểm tra gia cố tại đập dâng vai trái.

Bổ sung giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy đối với các máy bơm chữa cháy trang bị tại công trình (được Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ chấp thuận bằng Văn bản).

Theo đó, tại thông báo Sở Công Thương Kon Tum kết luận đồng ý cho Công ty cổ phần Tấn Phát tổ chức nghiệm thu hoàn thành đưa công trình thủy điện Plei Kần vào sử dụng (sau khi khắc phục các tồn tại của công trình theo các yêu cầu đối với Chủ đầu tư).

Ngoài ra, Công ty cổ phần Tấn Phát Hoàn cần hoàn thiện các thủ tục có liên quan đến tích nước hồ chứa theo quy định hiện hành. Công ty cổ phần Tấn Phát chỉ được phép tích nước hồ chứa thủy điện Plei Kần khi được cấp có thẩm quyền cho phép bằng văn bản.

Lan Anh