Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ sáu 14/05/2021 20:25

TKV đẩy mạnh phát huy truyền thống văn hóa thợ mỏ trong thời kỳ mới

11:06 | 18/12/2020
Ngày 18/12, Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) phối hợp với Viện Công nhân và Công đoàn tổ chức Hội thảo khoa học “Truyền thống văn hóa thợ mỏ - những giá trị lịch sử và định hướng trong thời kỳ mới”.

Sau 84 năm xây dựng và trưởng thành, với ý chí kiên cường, tinh thần đoàn kết và triệt để cách mạng của công nhân vùng mỏ Quảng Ninh đã trở thành truyền thống vẻ vang, nền tảng vững chắc, động lực then chốt cho sự lớn mạnh của TKV.

Theo lộ trình, TKV đang thực hiện đổi mới cơ chế quản lý, tổ chức lại sản xuất theo chủ trương của Đảng và Nhà nước. Đẩy mạnh quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp nhằm khắc phục những yếu kém, trì trệ, lãng phí, nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành và hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh; nhằm thực hiện mục tiêu phát triển bền vững của Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

1311-truyen-thong-tho-mo-1
Những ý kiến thảo luận tại Hội thảo sẽ được Ban chủ nhiệm Đề án tổng hợp, bổ sung vào các nội dung trong quá trình triển khai Đề án “Phát huy truyền thống văn hóa thợ mỏ trong thời kỳ mới”

Để thực hiện thành công các mục tiêu trên, đòi hỏi phải có nhiều yếu tố, song quan trọng nhất vẫn là yếu tố con người. Xác định con người là nhân tố hàng đầu, nằm ở vị trí trung tâm của sự phát triển. Đồng thời kết hợp hài hòa hai yếu tố hiện đại và truyền thống, bởi hai yếu tố này luôn có sự quan hệ ràng buộc lẫn nhau, tạo nên động lực cho sự phát triển. Một lần nữa, truyền thống kỷ luật và đồng tâm của thợ mỏ cần phải được tiếp tục giữ gìn, khơi dậy và phát huy mạnh mẽ, lan tỏa những giá trị tích cực trong điều kiện mới, phù hợp với tình hình cụ thể hiện nay của tập đoàn.

Chính vì vậy, Hội thảo khoa học “Truyền thống văn hóa thợ mỏ - những giá trị lịch sử và định hướng trong thời kỳ mới” là dịp để tiếp tục khẳng định và tôn vinh các giá trị lịch sử, văn hóa, truyền thống “Kỷ luật và đồng tâm” của thợ mỏ, làm sâu sắc thêm đặc điểm văn hóa thợ mỏ, giá trị lịch sử và định hướng phát huy truyền thống “Kỷ luật và đồng tâm” của thợ mỏ Việt Nam trong điều kiện mới. Đồng thời, phát huy các giá trị, giáo dục, bồi đắp những truyền thống tốt đẹp, khích lệ thế hệ trẻ hôm nay và mai sau có trách nhiệm tiếp bước những chặng đường lịch sử vẻ vang và hào hùng của bao thế hệ cha ông đi trước. xây dựng Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam phát triển bền vững.

Tại hội thảo, 3 nội dung chính đã được làm rõ như: Đặc điểm truyền thống văn hóa thợ mỏ; thực trạng văn hóa thợ mỏ trong giai đoạn hiện nay; định hướng, giải pháp phát huy truyền thống văn hóa thợ mỏ trong thời kỳ mới.

1313-truyen-thong-tho-mo-2
Ông Lê Minh Chuẩn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên TKV khẳng định, hội thảo hôm nay mới chỉ là bước đầu, chắc chắn việc triển khai đề án “Phát huy truyền thống văn hóa thợ mỏ trong thời kỳ mới” sẽ còn rất nhiều công việc sắp tới với nhiệm vụ không kém phần nặng nề

Phát biểu tại hội thảo, ông Lê Minh Chuẩn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên TKV đánh giá: Thực tế minh chứng sinh động cho thấy, mọi thắng lợi của ngành than - khoáng sản đều bắt nguồn từ truyền thống văn hoá thợ mỏ, được kết tinh bởi tinh thần “Kỷ luật và đồng tâm”.

Đại dịch Covid-19 cũng là minh chứng rõ nét, dù khó khăn, thử thách cán bộ, công nhân viên và người lao động TKV không đầu hàng mà luôn tìm cách vươn lên. TKV đã hoàn thành nhiệm vụ kép “vừa phòng chống dịch Covid-19, vừa đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh”. Nền tảng cho kết quả đó không gì khác chính là TKV đã phát huy truyền thống văn hóa thợ mỏ, cốt lõi là “Kỷ luật và đồng tâm”.

Chính truyền thống văn hóa thợ mỏ đã tác động sâu sắc và toàn diện đến mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của tập đoàn. Trong đó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, quản lý điều hành; tạo nên giá trị cốt lõi trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp TKV nói chung; tạo nên nguồn “sức mạnh nội sinh” to lớn giúp TKV vượt qua mọi khó khăn, tạo đà cho những bước tiến xa và vững chắc trong hành trình phát triển của TKV” - ông Lê Minh Chuẩn nhấn mạnh.

Có thể nói, thách thức lớn nhất của TKV hiện nay là làm thế nào vừa tiếp thu được các giá trị thời đại, tinh hoa văn hoá nhân loại, vừa có thể giữ được bản sắc dân tộc vốn có; giá trị truyền thống “Kỷ luật và đồng tâm” tiếp tục được phát triển trong sự giao lưu hội nhập mà không bị xem nhẹ đã và đang đặt ra cho TKV phải tiếp tục quyết liệt triển khai các giải pháp như: đề cao vai trò, tính gương mẫu cũng như làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu tập đoàn, các đơn vị, các cá nhân, tập thể trong việc thực hiện nhiệm vụ nhằm tiếp tục phát huy những giá trị văn hoá tốt đẹp đã có, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, công nhân viên và người lao động trong toàn tập đoàn. Phát huy truyền thống văn hóa thợ mỏ cũng là nhân lên truyền thống tương thân, tương ái, thể hiện trách nhiệm cao của TKV trong việc chung tay với cộng đồng… Giai đoạn hiện nay đang là thời kỳ, là cơ hội của văn hoá, nếu biết tận dụng và khai thác, văn hóa sẽ đem lại những giá trị, lợi ích to lớn.

1316-truyen-thong-tho-mo-3
Ông Đặng Thanh Hải, Tổng giám đốc TKV cho rằng, việc kế thừa và phát huy truyền thống "Kỷ luật và đồng tâm" trong xây dựng văn hóa thợ mỏ trong thời kỳ mới là một nhu cầu tất yếu, có ý nghĩa sâu sắc trong chiến lược xây dựng TKV phát triển vững mạnh toàn diện

Nói về việc kế thừa và phát huy truyền thống “Kỷ luật và đồng tâm” trong xây dựng văn hóa thợ mỏ trong thời kỳ mới, ông Đặng Thanh Hải - Tổng giám đốc TKV - cho rằng: Việc gìn giữ và phát huy truyền thống “Kỷ luật và đồng tâm” của những người thợ mỏ phải gắn với mục tiêu, nhiệm vụ phát triển sản xuất kinh doanh của tập đoàn, đồng thời phải gắn với việc chăm lo đào tạo, bồi dưỡng toàn diện, từ việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần đến nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng thực thi nhiệm vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ công nhân mỏ đáp ứng yêu cầu giai đoạn công nghiệp hóa - hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Tiến Dũng