TKV giữ vững doanh nghiệp hàng đầu tìm kiếm, khai thác tài nguyên

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Năm 2021- năm thành công nhất trong 5 năm gần đây

Báo cáo tại hội nghị, Tổng giám đốc Tập đoàn TKV - Đặng Thanh Hải cho biết, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 tác động và ảnh hưởng nặng nề đến mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của tập đoàn. Tuy nhiên, năm 2021 được đánh giá là năm thành công nhất trong 5 năm gần đây của TKV với kết quả hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch, sản xuất tăng trưởng bình quân từ 7-10% so với năm 2020.

TKV nhận Cờ thi đua xuất sắc năm 2021 của Ủy ban Quản lý Vốn Nhà nước tại doanh nghiệp
TKV nhận Cờ thi đua xuất sắc năm 2021 của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp

Cụ thể, năm 2021 doanh thu toàn tập đoàn ước đạt 128,6 nghìn tỷ đồng, đạt 104% kế hoạch; nộp ngân sách nhà nước 19 nghìn tỷ đồng, bằng 106% kế hoạch. Lợi nhuận dự kiến đạt 3,5 nghìn tỷ đồng đạt 116% kế hoạch năm và bằng 113% so với năm 2020. Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu hợp nhất toàn tập đoàn các công ty là 1,8 lần (giảm 0,17 lần so với đầu năm 2021).

Trong năm 2021, TKV đã khai thác 40,2 triệu tấn than, tăng 7% so với năm 2020. Tiêu thụ gần 45 triệu tấn, tăng 6%; trong đó, tiêu thụ trong nước đạt gần 43 triệu tấn, tăng 4% và xuất khẩu 1,7 triệu tấn than, tăng 192%. Sản xuất 1,43 triệu tấn alumin và tiêu thụ 1,45 triệu tấn; khai thác 99,6 nghìn tấn tinh quặng đồng; sản xuất 10,5 tỷ kWh điện, đạt 105% kế hoạch năm. Tiền lương bình quân thực lĩnh 12,97 triệu đồng/người - tháng, tương đương so với thực hiện năm 2020.

Điều hành đồng bộ, linh hoạt các giải pháp

Yếu tố đưa đến kết quả trên, trước hết do TKV triển khai các giải pháp quản lý - điều hành đồng bộ, linh hoạt. Tiếp đến, truyền thống “Kỷ luật và đồng tâm” của tập thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức và người lao động toàn Tập đoàn được phát huy cao độ. TKV cũng đã thực hiện đồng bộ các giải pháp, chỉ đạo các đơn vị tiết giảm chi phí 2% trên tổng chi phí biến đổi bằng các giải pháp kỹ thuật công nghệ, các giải pháp quản lý, bù đắp các chi phí tăng thêm hàng năm như xuống sâu và đi xa hơn, chi phí an toàn, thông gió thoát nước, chi phí phòng chống bệnh dịch Covid-19… Đồng thời tin học hóa, hiện đại hóa, cơ giới hóa khai thác đào lò để giảm chi phí sản xuất trong điều kiện giá cả đầu vào cho sản xuất tăng cao cũng được TKV tăng cường áp dụng.

Tập đoàn cũng hướng dẫn và chỉ đạo các đơn vị sản xuất thực hiện các giải pháp linh hoạt phù hợp với diễn biến của thị trường, đưa ra các phương án tiêu thụ than khoáng sản mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất. Đối với than, tăng cường chế biến, tiêu thụ các loại than chất lượng cao nhằm tăng giá trị hòn than. Đối với khoáng sản, lựa chọn thời điểm và phương án tiêu thụ hợp lý nhất và nhờ đó kết thúc năm 2021, Công ty Cổ phần Đồng Tà Phời, Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng đã xóa được hết lỗ lũy kế và bắt đầu có lãi…

Trao Cờ thi đua  của TKV cho những đơn vị xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua năm 2021 (1)
Trao Cờ thi đua của TKV cho những đơn vị xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua năm 2021

Đáng chú ý, công tác phòng chống dịch Covid-19 trong năm qua, TKV đã thành công, đảm bảo thực hiện thắng lợi mục tiêu kép “Phòng chống dịch và sản xuất kinh doanh hiệu quả trong tình hình mới”. Tập đoàn đã triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ về “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch covid-19”. Đồng thời, để đảm bảo an toàn, ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh, TKV đã chỉ đạo các đơn vị thành viên thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh theo phương châm phòng chống dịch “Sớm - trước - đủ”.

Từ kết quả thắng lợi toàn diện mục tiêu kép, TKV đã được Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp trao tặng cờ đơn vị thành tích xuất sắc trong năm 2021.

Giữ vững doanh nghiệp hàng đầu tìm kiếm, khai thác tài nguyên

Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp - ông Nguyễn Hoàng Anh đánh giá cao sự quyết tâm, nỗ lực khắc phục khó khăn của TKV, triển khai thành công hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021.

Đề cập tới nhiệm vụ năm 2022 và những năm sau đó, ông Nguyễn Hoàng Anh đề nghị, TKV cần đẩy nhanh sản xuất, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, áp dụng công nghệ tiên tiến phù hợp với sản xuất kinh doanh. Từ đó, hoàn thiện kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2021-2025, đề án tái cơ cấu tập đoàn năm 2021-2025. Cùng với việc đẩy mạnh hoạt động tái đầu tư các dự án, rà soát tiến độ các dự án, tăng cường giám sát đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật; bảo đảm vốn các dự án… TKV cũng cần chú trọng giám sát bảo vệ môi trường hoàn nguyên các vùng khai thác, kiểm tra bảo vệ ranh giới mỏ theo đúng quy định của pháp luật, chăm lo tốt đời sống cán bộ công nhân- người lao động.

Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp - ông Nguyễn Hoàng Anh chỉ rõ, TKV phải là đầu mối quan trọng trong xuất nhập khẩu và kinh doanh khoáng sản làm giàu cho đất nước; đảm bảo phát triển vốn tại các doanh nghiệp và doanh thu nộp ngân sách nhà nước.

“TKV cần tiếp tục giữ vững vai trò là doanh nghiệp hàng đầu trong tìm kiếm, khai thác tài nguyên của Việt Nam”- ông Nguyễn Hoàng Anh nhấn mạnh.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu “An toàn - phát triển - hiệu quả” năm 2022, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn - ông Lê Minh Chuẩn chỉ đạo, cán bộ, người lao động TKV phải chú trọng thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh trong tình hình mới, chủ động thích ứng an toàn, linh hoạt theo tinh thần Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ, để kiểm soát tốt dịch bệnh, đảm bảo an toàn, sức khoẻ cho người lao động trong toàn tập đoàn.

Chủ tịch HĐTV Lê Minh Chuẩn khẳng định, TKV sẽ bám sát thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/1/2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2022. Căn cứ vào đó và điều kiện thực tế, tập đoàn sẽ xây dựng các kịch bản phù hợp với diễn biến thị trường, để chỉ đạo triển khai có hiệu quả các giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh ổn định, có tăng trưởng hợp lý, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia; bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Đồng thời, Tập đoàn tiếp tục triển khai có hiệu quả Chương trình hành động của Chính phủ, thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Chủ tịch HĐTV TKV Lê Minh Chuẩn: “Tập đoàn TKV cũng tiếp tục hoàn thiện mô hình “Sản xuất và thương mại than”, nâng cao giá trị kinh doanh than theo hướng sản xuất tối đa các loại than chất lượng cao, khai thác tối đa lợi thế của tập đoàn và sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên. Đồng thời TKV cũng sẽ tiến hành khai thác “chuỗi giá trị gia tăng” sau khai thác mỏ, hướng đến việc chuyển đổi từ mô hình “kinh tế tuyến tính” sang mô hình “kinh tế tuần hoàn” để phát triển tập đoàn bền vững”.
Trí Trung

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Genetica và Oasis Labs hợp tác giúp khách hàng kiểm soát dữ liệu gen

Genetica và Oasis Labs hợp tác giúp khách hàng kiểm soát dữ liệu gen

Genetica và Oasis Labs đã ký kết thỏa thuận dưới sự chứng kiến của Đoàn công tác Chính phủ nhằm giúp khách hàng có thể kiểm soát dữ liệu gen.
PTI ký kết hợp tác với Happy Money phân phối bảo hiểm

PTI ký kết hợp tác với Happy Money phân phối bảo hiểm

Theo thỏa thuận hợp tác, Happy Money sẽ trở thành đơn vị phân phối sản phẩm bảo hiểm của PTI.
Ngành Công Thương Thái Bình: Nắm bắt cơ hội phát triển bền vững sau đại dịch

Ngành Công Thương Thái Bình: Nắm bắt cơ hội phát triển bền vững sau đại dịch

Sở Công Thương Thái Bình đã và đang nắm bắt tốt cơ hội để duy trì tăng trưởng sản xuất công nghiệp và thương mại trên địa bàn tỉnh.
Petrovietnam và PV GAS khánh thành Nhà văn hóa giáo dục cộng đồng Nam Định

Petrovietnam và PV GAS khánh thành Nhà văn hóa giáo dục cộng đồng Nam Định

Petrovietnam và Tổng Công ty Khí Việt Nam PV GAS phối hợp cùng tỉnh Nam Định tổ chức buổi lễ khánh thành công trình Nhà văn hóa giáo dục cộng đồng xã Hợp Hưng.
Chi bộ Công ty Đường ống Khí Nam Côn Sơn: Hành trình về nguồn miền Trung anh hùng

Chi bộ Công ty Đường ống Khí Nam Côn Sơn: Hành trình về nguồn miền Trung anh hùng

Với tinh thần uống nước nhớ nguồn, Chi bộ Công ty Đường ống Khí Nam Côn Sơn (NCSP) đã tổ chức chương trình Về nguồn miền Trung trong tháng 5.

Tin cùng chuyên mục

PV GAS hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2022

PV GAS hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2022

PV GAS đã hướng dẫn các công đoàn cơ sở trực thuộc tích cực triển khai các hoạt động hưởng ứng háng Công nhân và Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động.
Khí Đông Nam Bộ tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân

Khí Đông Nam Bộ tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân

Khí Đông Nam Bộ đã tổ chức nhiều hoạt động thi đua, thể thao giúp nâng cao tinh thần, rèn luyện thể chất, tạo sân chơi bổ ích và gắn kết cán bộ công nhân viên.
Bộ trưởng Bộ Tài chính nói về những “nút thắt” trong cổ phần hoá

Bộ trưởng Bộ Tài chính nói về những “nút thắt” trong cổ phần hoá

Nhận diện các “nút thắt” làm chậm tiến độ cổ phần hoá được Bộ trưởng Hồ Đức Phớc “điểm danh” đang rất cần sự chung tay cởi nút của các bộ, ngành và doanh nghiệp
Điện lực Dầu khí Việt Nam – Hành trình 15 năm “Sinh năng lượng, Dưỡng tương lai”

Điện lực Dầu khí Việt Nam – Hành trình 15 năm “Sinh năng lượng, Dưỡng tương lai”

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power) ngày một phát triển bền vững, trở thành một trong những doanh nghiệp sản xuất điện hàng đầu ở Việt Nam.
Đảng bộ Khí Đông Nam Bộ tổ chức chương trình về nguồn

Đảng bộ Khí Đông Nam Bộ tổ chức chương trình về nguồn

Trong khuôn khổ chương trình về nguồn, Đảng bộ công ty Khí Đông Nam Bộ đã có chuyến thăm quan “Khu lưu niệm công trình khai thác dầu khí đầu tiên tại Việt Nam”.
EVNNPT hướng về người lao động nhân Tháng Công nhân và Tháng hành động an toàn vệ sinh lao động

EVNNPT hướng về người lao động nhân Tháng Công nhân và Tháng hành động an toàn vệ sinh lao động

Mới đây, Công đoàn Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã tổ chức Toạ đàm Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động.
Công đoàn Công Thương Hà Nội: Nhiều hoạt động hướng về người lao động

Công đoàn Công Thương Hà Nội: Nhiều hoạt động hướng về người lao động

Từ đầu năm đến nay, Công đoàn Công Thương Hà Nội đã có nhiều giải pháp đổi mới mạnh mẽ, sáng tạo và hành động quyết liệt trong tổ chức hoạt động công đoàn.
Cuộc đua trên bầu trời: Nhìn từ những chỉ số tài chính

Cuộc đua trên bầu trời: Nhìn từ những chỉ số tài chính

Những chỉ số tài chính (tại thời điểm tháng 4/2022) cho thấy bức tranh thú vị về cuộc đua giữa hai ông lớn Vietnam Airlines và Vietjet Air.
Công ty Ericsson được vinh danh nơi làm việc tuyệt vời nhất tại Việt Nam

Công ty Ericsson được vinh danh nơi làm việc tuyệt vời nhất tại Việt Nam

Công ty Ericsson vừa được vinh danh nơi làm việc tuyệt vời nhất Việt Nam trong năm 2022 do Great Place to Work Institute® đánh giá.
Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh sau đại dịch

Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh sau đại dịch

Doanh nghiệp du lịch, nhà hàng, khách sạn và vận tải hành khách là những doanh nghiệp cần được hỗ trợ nhất sau đại dịch COVID-19.
Áp lực truyền tải, Công ty Truyền tải điện 3 cắt điện 346 lần để sửa chữa, bảo dưỡng

Áp lực truyền tải, Công ty Truyền tải điện 3 cắt điện 346 lần để sửa chữa, bảo dưỡng

Để đảm bảo an toàn lưới điện, trong 4 tháng đầu năm 2022, Công ty Truyền tải điện 3 (PTC3) đã thực hiện cắt điện 346 lần để sửa chữa, bảo dưỡng.
EVN: Thực hiện tốt công tác đảm bảo điện mùa khô

EVN: Thực hiện tốt công tác đảm bảo điện mùa khô

Trong tháng 5/2022, EVN tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt công tác đảm bảo điện mùa khô, tăng cường ứng trực để đối phó, xử lý kịp thời với thiên tai.
Cisco đứng thứ nhất trong bảng xếp hạng nơi làm việc tốt nhất Việt Nam

Cisco đứng thứ nhất trong bảng xếp hạng nơi làm việc tốt nhất Việt Nam

Cisco - công ty hàng đầu thế giới trong lĩnh vực công nghệ đã được xếp hạng nhất trong bảng xếp hạng nơi làm việc tốt nhất Việt Nam năm 2022.
C.P. Việt Nam chuyển đổi số để “nuôi dưỡng” nhân tài

C.P. Việt Nam chuyển đổi số để “nuôi dưỡng” nhân tài

C.P. Việt Nam chuyển đổi số công tác nhân sự để nâng cao khả năng quản lý nguồn nhân lực, đưa ra những quyết định kinh doanh phù hợp.
Doanh nghiệp chuyển phát đầu tư công nghệ để bứt phá

Doanh nghiệp chuyển phát đầu tư công nghệ để bứt phá

Trong cuộc đua giành thị phần logistics ở lĩnh vực chuyển phát, những doanh nghiệp chú trọng đầu tư công nghệ sẽ chiếm lĩnh.
Tập đoàn Hòa Phát lọt Top 2.000 doanh nghiệp lớn nhất thế giới của Forbes

Tập đoàn Hòa Phát lọt Top 2.000 doanh nghiệp lớn nhất thế giới của Forbes

Tập đoàn Hòa Phát là đại diện sản xuất duy nhất của Việt Nam vào danh sách 2.000 doanh nghiệp lớn nhất thế giới của Tạp chí Forbes Global.
Ngành điện TP. Hồ Chí Minh hợp tác với trường đại học đào tạo,phát triển nguồn nhân lực

Ngành điện TP. Hồ Chí Minh hợp tác với trường đại học đào tạo,phát triển nguồn nhân lực

EVNHCMC hợp tác đại học kinh tế TP. Hồ Chí Minh đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học ứng dụng trong sản xuất kinh doanh.
Người lao động PV GAS được tôn vinh tại Lễ phát động Tháng Công nhân năm 2022

Người lao động PV GAS được tôn vinh tại Lễ phát động Tháng Công nhân năm 2022

Người lao động PV GAS được tôn vinh và biểu dương vì những thành tích và đóng góp tại Lễ phát động Tháng Công nhân năm 2022.
Tập đoàn Mavin đầu tư cho mô hình sản xuất bền vững tại Việt Nam

Tập đoàn Mavin đầu tư cho mô hình sản xuất bền vững tại Việt Nam

Ngày 12/5 tại Hà Nội, đã diễn ra Lễ công bố Đối tác chiến lược và Ký kết hợp tác thỏa thuận đầu tư giữa Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tài chính Quốc tế IFC.
Trao Giấy chứng nhận đầu tư, đăng ký doanh nghiệp cho Dự án Kho cảng LNG Sơn Mỹ

Trao Giấy chứng nhận đầu tư, đăng ký doanh nghiệp cho Dự án Kho cảng LNG Sơn Mỹ

Ngày 11/5, tại Hoa Kỳ, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Việt Nam đã trao Giấy chứng nhận đầu tư, đăng ký doanh nghiệp cho Dự án Kho cảng LNG Sơn Mỹ và Tập đoàn AES.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động