Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ năm 21/10/2021 11:14
Xin chờ trong giây lát...

Toả sáng tinh thần kiên cường Việt Nam!

02/09/2021 07:00
Nắng vàng đã trải khắp nẻo đường, 76 năm kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập, vẫn vẹn nguyên và sáng ngời tinh thần kiên cường Việt Nam. Qua mỗi lần thử thách của lịch sử, tinh thần kiên cường Việt Nam lại được hun đúc theo chiều dài mấy mươi thế kỷ dựng nước và giữ nước lại tỏa sáng, trở thành nguồn sức mạnh vô địch giúp cả dân tộc vượt lên và đi tới.