Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ tư 21/10/2020 17:52

Tổng công ty Phát điện 1: Hoàn thành các chỉ tiêu

10:00 | 21/01/2020
  Dù gặp nhiều khó khăn do phụ tải của hệ thống điện duy trì ở mức cao, tình hình thủy văn có cải thiện nhưng không đáng kể, song nhờ nỗ lực của toàn thể cán bộ, công nhân viên, sự chỉ đạo sát sao của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), năm 2019, kết quả sản xuất, kinh doanh (SXKD) của Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO 1) vẫn vượt kế hoạch đề ra.
tong cong ty phat dien 1 hoan thanh cac chi tieu

Vận hành viên đang điều hành sản xuất tại Phòng điều khiển trung tâm

Đảm bảo sản xuất, kinh doanh

EVNGENCO 1 luôn xác định, đảm bảo nhiên liệu phục vụ sản xuất là nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó, công tác cung ứng than nhập khẩu cho Nhà máy Nhiệt điện (NMNĐ) Duyên Hải 3 đến nay đáp ứng nhu cầu vận hành cao của hệ thống, đồng thời NMNĐ Duyên Hải 3 là nhà máy đầu tiên phát vượt 8.000 giờ, trung bình các tổ máy nhiệt điện của EVNGENCO 1 trong năm 2019 phát trên 7.000 giờ. Các nhà cung cấp than nội địa (Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản, Tổng công ty Đông Bắc) cơ bản cung cấp đủ than cho vận hành. Hoạt động SXKD có lợi nhuận, hoàn thành các nghĩa vụ đối với nhà nước và vượt chỉ tiêu đề ra.

Theo đó, tổng lượng điện sản xuất năm 2019 của toàn EVNGENCO 1 đạt khoảng 37.544 triệu kWh, đạt 101% so với kế hoạch và bằng 115,7% so với năm 2018; chiếm tỷ trọng 28,3% sản lượng điện sản xuất của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN); chiếm 16% sản lượng điện sản xuất của toàn hệ thống. 6 tháng mùa khô, bằng các nỗ lực trong công tác điều hành sản xuất, toàn Tổng công ty đã thực hiện được 19.589 triệu kWh, đạt 102% kế hoạch, trong đó, NMNĐ Duyên Hải 3 đạt 4.510 triệu kWh, tương đương 114,3% kế hoạch.

Song song với sản xuất điện an toàn, ổn định, EVNGENCO 1 luôn chú trọng triển khai các dự án đầu tư xây dựng. Nhờ đó, Dự án Nhà máy Điện mặt trời nổi hồ Đa Mi đã hoàn thành chạy thử, nghiệm thu và đưa vào vận hành thương mại trong tháng 5/2019, vượt tiến độ 1 tháng, đến nay đã phát được trên 20,7 triệu kWh. Ngày 2/10/2019, Công ty CP Nhiệt điên Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi và Ngân hàng Phát triển châu Á đã ký kết thỏa thuận tín dụng tài trợ cho Dự án.

Sẵn sàng cho những mục tiêu lớn

Năm 2020, mục tiêu EVN đặt ra là: "Tập trung hoàn thành toàn diện Kế hoạch 5 năm 2016-2020", để thực hiện, Tổng công ty xác định đảm bảo vận hành sản xuất điện an toàn, liên tục, kinh tế và đáp ứng yêu cầu huy động của hệ thống; đảm bảo tiến độ và chất lượng các dự án nguồn điện đang triển khai; triển khai chương trình tái cơ cấu để lành mạnh và nâng cao năng lực tài chính, cạnh tranh của Tổng công ty và thực hiện đúng lộ trình cổ phần hóa; tăng cường quản trị doanh nghiệp đảm bảo tăng doanh thu, giảm chi phí để nâng cao hiệu quả hoạt động, phát triển bền vững EVNGENCO 1, hướng tới mô hình công ty cổ phần đại chúng.

Năm 2020, sản lượng điện EVNGENCO 1 được giao là 43.046 triệu kWh, tăng 14,7% so với ước thực hiện năm 2019. Tổng công ty sẽ nỗ lực để hoàn thành cấp PAC cho Dự án Duyên Hải 3 mở rộng trong quý I/2020 cũng như các thủ tục pháp lý, công tác chuẩn bị đầu tư cho các dự án bổ sung nguồn mới. Trong công tác cổ phần hóa, EVNGENCO 1 phấn đấu hoàn thành tái cơ cấu tài chính và thûåc hiïån cöng taác cổ phần hoáa Tổng công ty theo lộ trình được Chính phủ phê duyệt.

EVNGENCO 1 đang nỗ lực thực hiện các giải pháp nhằm đạt được các chỉ tiêu được giao năm 2020 về nâng cao hiệu quả vận hành, các chỉ tiêu về tài chính, đầu tư xây dựng và năng suất lao động… đảm bảo các tổ máy phát điện ổn định, hoạt động SXKD điện có lợi nhuận.

Hường Chi