Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ năm 13/05/2021 14:17

Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam: Hoàn thành tốt các chỉ tiêu năm 2016

07:07 | 25/01/2017
Năm 2016, nhờ công tác tái cơ cấu, sắp xếp doanh nghiệp hợp lý, cùng sự chỉ đạo quyết liệt, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp đẩy mạnh phát triển sản xuất, hoạt động sản xuất - kinh doanh (SXKD) của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (TCT) đã dần phát huy hiệu quả, góp phần hạn chế cạnh tranh nội bộ, bảo đảm sự tăng trưởng sản lượng tiêu thụ thuốc lá điếu và thị phần của TCT trong bối cảnh khó khăn chung của toàn ngành.
Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam: Hoàn thành tốt các chỉ tiêu năm 2016

Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu

Năm 2016, hoạt động SXKD của ngành Thuốc lá vẫn còn gặp nhiều khó khăn khi giá bán sản phẩm thuốc lá điếu phải điều chỉnh tăng theo thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt (lên mức 70% từ ngày 1/1/2016); phí đóng góp cho Quỹ Pphòng, chống tác hại của thuốc lá cũng tăng lên mức 1,5% từ ngày 1/5/2016. Đánh giá được những khó khăn chung của kinh tế, ngay từ đầu năm, TCT đã tổ chức triển khai kế hoạch SXKD đến từng đơn vị thành viên, trong đó chú trọng chỉ đạo xử lý những khó khăn, vướng mắc.

Kết quả hầu hết các chỉ tiêu SXKD của năm 2016 đều đạt tiến độ kế hoạch và có sự tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước. Năm 2016, tổng doanh thu đạt trên 26.900 tỷ đồng, vượt 3% so KH và tăng trên 3% so năm 2015. Nộp ngân sách đạt trên 9.400 tỷ đồng, vượt trên 3% so KH và tăng xấp xỉ 9%so CKNT; thị phần của Tổng công ty đạt trên 60% toàn ngành. Thu nhập bình quân đạt trên 10,5 triệu đồng/người/tháng, đời sống vật chất, tinh thần người lao động được chăm lo, bảo đảm.

Hết năm 2016, TCT đã hoàn thành việc tổ chức lại các công ty thuốc lá, tạo điều kiện cho các nhóm công ty hoạt động hiệu quả hơn, hỗ trợ nhau trong SXKD và góp phần giảm cạnh tranh nội bộ.

Bảo đảm ổn định sản xuất và tiêu thụ

Năm 2017, TCT đã đăng ký Bộ Công Thương với các chỉ tiêu: Giá trị SXCN đạt 24.500 tỷ đồng; sản lượng tiêu thụ thuốc lá điếu đạt 3.390 triệu bao; doanh thu đạt 23.900 tỷ đồng; nộp ngân sách đạt 9.187 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 1.126 tỷ đồng…

Để hoàn thành các chỉ tiêu này, TCT đã triển khai nhiều giải pháp trọng yếu:

Thứ nhất, tích cực triển khai công tác tái cơ cấu, cổ phần hóa giai đoạn sau năm 2015 nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, năng lực cạnh tranh của Tổ hợp TCT. Thoái vốn đầu tư của TCT tại các công ty thực phẩm bánh kẹo, các công ty ngoài ngành kinh doanh chính.

Thứ hai, tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh, hiệu quả hoạt động SXKD theo định hướng phát triển bền vững trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế. Theo đó, xây dựng hệ thống quản trị tiên tiến và kiểm soát chuyên nghiệp bao gồm các công cụ kiểm soát tài chính và hệ thống thông tin quản lý tiên tiến thống nhất trong toàn TCT.

Thứ ba, tiếp tục củng cố vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực thuốc lá. Mở rộng thị phần tiêu thụ sản phẩm thuốc lá của TCT và các công ty con trên cơ sở chuyển đổi cơ cấu sản phẩm hợp lý, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước của từng nhóm khách hàng trọng điểm theo khu vực thị trường, góp phần đẩy lùi thuốc lá nhập lậu.

Bên cạnh đó, TCT còn chú trọng thực hiện các giải pháp khác như: Nâng cao năng lực nghiên cứu và phát triển của TCT; đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án đầu tư trọng điểm; tiếp tục định hướng xuất nhập khẩu bền vững, tăng cường xuất khẩu các sản phẩm trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế; tiếp tục thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong công tác xóa đói, giảm nghèo, chương trình an sinh xã hội, bảo vệ môi trường...

Thúy Hà