Trên 1.700 kiến nghị của cử tri đã được chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết

Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình cho biết, trong tháng 10/2021, qua báo cáo kết quả tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 2 của 63 Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ban đã tổng hợp được 1.707 kiến nghị của cử tri và đã kịp thời chuyển các kiến nghị, khiếu nại trên đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Nội dung kiến nghị ở hầu hết các lĩnh vực

Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 5, chiều 23/11, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thảo luận Báo cáo công tác dân nguyện tháng 9, tháng 10 của Quốc hội.

Trình bày Báo cáo tóm tắt Công tác dân nguyện tháng 9, tháng 10 của Quốc hội, Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội Dương Thanh Bình cho hay, thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, nội dung kiến nghị của cử tri liên quan đến hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó một số vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống được cử tri đặc biệt quan tâm kiến nghị.

Cụ thể, cử tri dành nhiều sự quan tâm trong việc thực hiện các biện pháp hành chính trong phòng, chống dịch Covid-19, nhất là việc đi lại, lưu thông hàng hóa trở nên dễ dàng hơn, nhiều lĩnh vực sản xuất kinh doanh được phép hoạt động, mở cửa trở lại, đặc biệt là các hoạt động sản suất kinh doanh thiết yếu, hoạt động của các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ, hoạt động bán vé số… từ đó người dân rất phấn khởi và đồng tình.

Trên 1.700 kiến nghị của cử tri đã được chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết
Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội Dương Thanh Bình trình bày báo cáo tóm tắt

Tuy nhiên, cử tri cũng kiến nghị tăng cường hơn nữa giám sát việc trang bị và mua sắm các trang thiết bị y tế; việc chỉ định điều trị trong khám chữa bệnh tại các bệnh viện (công và tư)… Đồng thời, đề nghị khẩn trương nghiên cứu có giải pháp tháo gỡ những khó khăn nêu trên, tạo điều kiện thuận lợi cho người nông dân phục hồi, phát triển kinh tế; Chính phủ, các bộ ngành trung ương cần quan tâm, có giải pháp hỗ trợ kịp thời nhiều gia đình không đủ điều kiện kinh tế, trang bị thiết bị cho con em học trực tuyến, nhất là hộ nghèo, cận nghèo, hộ đặc biệt khó khăn.

Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình cũng cho biết, trong tháng 10/2021, qua báo cáo kết quả tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 2 của 63 Đoàn ĐBQH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ban đã tổng hợp được 1.707 kiến nghị của cử tri và đã kịp thời chuyển các kiến nghị trên đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Đánh giá chung những kết quả đạt được, Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình cho biết, mặc dù trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, không bố trí được việc tiếp công dân trực tiếp để lắng nghe ý kiến, kiến nghị của nhân dân nhưng nhiều Đoàn ĐBQH đã vận dụng linh hoạt, sáng tạo có biện pháp phù hợp, ưu tiên hình thức nhận đơn thư, phản ánh kiến nghị nên việc tiếp nhận, xử lý đơn thư được duy trì và thực hiện nghiêm túc, được xử lý kịp thời, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Công tác theo dõi, đôn đốc và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo được quan tâm, có sự chuyển biến tích cực, đảm bảo chất lượng hiệu quả, đã góp phần thúc đẩy và nâng cao trách nhiệm của các cơ quan có thẩm quyền trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, nhất là đối với vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp kéo dài.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đánh giá về những tồn tại, hạn chế, Trưởng Ban Dân nguyện đã chỉ ra, do tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp nên việc tổ chức tiếp công dân của các Đoàn ĐBQH bị ảnh hưởng, số buổi tiếp công dân của các Đoàn có giảm nhiều so với chương trình, kế hoạch đề ra; Công tác xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân vẫn chủ yếu là xem xét, chuyển đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết; chưa tổ chức giám sát được nhiều vụ việc khiếu nại, tố cáo cụ thể.

Tăng cường hơn trong hoạt động giám sát

Từ những hạn chế, tồn tại nêu trên, Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục chỉ đạo các cơ quan của Quốc hội, các Đoàn ĐBQH tăng cường hơn nữa hoạt động giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là các vụ việc nổi cộm, tồn đọng, phức tạp, kéo dài cả về lĩnh vực hành chính và tư pháp để phối hợp, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền có giải pháp giải quyết dứt điểm vụ việc.

Trên 1.700 kiến nghị của cử tri đã được chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương điều hành nội dung thảo luận

Cho ý kiến về nội dung này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cơ bản tán thành báo cáo công tác dân nguyện tháng 9, tháng 10 và cho rằng công tác dân nguyện liên quan đến dân, Quốc hội gắn với dân là rất tốt. Theo Báo cáo của Ban Dân nguyện, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao kết quả công tác dân nguyện liên quan đến tình hình chung và nội dung ý kiến, kiến nghị cử tri.

Chủ tịch Quốc hội cũng đánh giá cao kết quả tiếp nhận, xử lý ý kiến, kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ nhất. Đến nay, đã có 306/536 kiến nghị cử tri gửi đến sau kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XV được giải quyết, trả lời đạt tỷ lệ 57,1%, số kiến nghị còn lại đang được các cơ quan xem xét, giải quyết, trả lời cử tri theo quy định.

Tình hình khiếu nại, tố cáo và kết quả tiếp công dân của Quốc hội đã có những chuyển biến tích cực. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, kết quả tiếp nhận, xử lý đơn thư của các Đoàn ĐBQH đã được thực hiện có nề nếp. Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh, kết quả thực hiện kiến nghị giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại các Báo cáo kết quả giám sát kỳ trước cũng có tác động tích cực. Tuy nhiên, cần thống kê, kiểm đếm các vụ việc liên quan đến đất đai, môi trường và các vấn đề phức tạp khác.

Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho biết, qua thảo luận, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản tán thành với báo cáo của Ban Dân nguyện, báo cáo lần này được Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao, tài liệu chuẩn bị đầy đủ, có số liệu và địa chỉ. Kết quả việc tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từng bước đi vào nề nếp. Kết quả tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo có chuyển biến tích cực. Nhiều đoàn ĐBQH trực tiếp giải quyết các vụ việc giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Đặc biệt, trong 32 vụ nội cộm, đến nay đã giải quyết 12 vụ việc tồn đọng. Đối với việc giải quyết 4 vụ việc phức tạp kéo dài, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản nhất trí với báo cáo của Ban Dân nguyện.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban chủ động chức năng, nhiệm vụ của mình để thực hiện việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, giám sát việc thực hiện giải quyết khiếu nại, tố cáo theo đúng chức năng, thẩm quyền. Đồng thời rút kinh nghiệm báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ hợp cần khắc phục các hạn chế. Bên cạnh đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao cho các Đoàn giám sát thống kê, kiểm đếm các vụ việc nổi cộm, tồn đọng, chỉ rõ cấp có thẩm quyền giải quyết các vụ việc.

Đỗ Nga

Tin mới nhất

Khẩn trương triển khai thực hiện các luật, nghị quyết vừa được Quốc hội thông qua

Khẩn trương triển khai thực hiện các luật, nghị quyết vừa được Quốc hội thông qua

Các cơ quan, tổ chức hữu quan trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn của mình khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện nhanh chóng, kịp thời các luật, nghị quyết vừa được Quốc hội thông qua; tập trung chỉ đạo thực hiện nhất quán, thông suốt, quyết liệt, kịp thời, bảo đảm các gói kích thích được thực thi nhanh và khả thi để hỗ trợ phục hồi sản xuất kinh doanh.
Quốc hội kết thúc kỳ họp bất thường lần thứ nhất, thông qua 1 Luật, 4 Nghị quyết

Quốc hội kết thúc kỳ họp bất thường lần thứ nhất, thông qua 1 Luật, 4 Nghị quyết

Tại buổi họp báo về công bố kết quả kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV diễn ra chiều ngày 11/1, ông Vũ Minh Tuấn, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết, với tinh thần khẩn trương, khoa học, dân chủ và trách nhiệm cao, Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.
Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV tạo ra khí thế mới, thời cơ mới

Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV tạo ra khí thế mới, thời cơ mới

Tinh thần và kết quả của Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV đã tạo ra những khí thế mới, thời cơ mới, cùng với các chính sách mới được ban hành, sự điều hành quyết liệt của Chính phủ, sự vào cuộc của các cấp, các ngành… sẽ góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và cả giai đoạn 2021-2025.
Quốc hội thông qua "một luật sửa nhiều luật"

Quốc hội thông qua "một luật sửa nhiều luật"

436/466 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành "một luật sửa nhiều luật", nhằm tháo gỡ nút thắt, vướng mắc cho phát triển kinh tế xã hội.
Quốc hội cho phép tăng chi đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách tối đa 176 nghìn tỷ đồng

Quốc hội cho phép tăng chi đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách tối đa 176 nghìn tỷ đồng

Chiều 11/1, tại Nhà Quốc hội, với 424/426 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, bằng 84,97% tổng số đại biểu Quốc hội, Quốc hội nhất trí thông qua Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Tin cùng chuyên mục

Khơi thông điểm nghẽn nhằm thúc đẩy hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh

Khơi thông điểm nghẽn nhằm thúc đẩy hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh

Việc xây dựng và ban hành, sửa đổi, bổ sung một số Luật sẽ đáp ứng yêu cầu phát sinh từ thực tiễn liên quan tới hoạt động đầu tư, kinh doanh, quản trị doanh nghiệp…, nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách và quy trình, thủ tục để thúc đẩy đầu tư, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh…
Xã hội hóa hoạt động truyền tải điện: Cần thiết, nhưng quy định phải rõ ràng

Xã hội hóa hoạt động truyền tải điện: Cần thiết, nhưng quy định phải rõ ràng

Theo đại biểu Quốc hội, việc từng bước xã hội hóa hoạt động truyền tải điện là cần thiết và có cơ sở thực tiễn nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc hiện nay, bảo đảm hiệu quả tổng thể của hệ thống truyền tải điện quốc gia.
Phục hồi và phát triển kinh tế: Cần nâng mức hỗ trợ lĩnh vực ưu tiên, mũi nhọn

Phục hồi và phát triển kinh tế: Cần nâng mức hỗ trợ lĩnh vực ưu tiên, mũi nhọn

Thảo luận trực tuyến về dự thảo Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội chiều ngày 7/1/2022, đại biểu Quốc hội đề nghị Quốc hội, Chính phủ hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm đặc biệt quan tâm nâng mức hỗ trợ tốt hơn đối với các lĩnh vực ưu tiên, lĩnh vực mũi nhọn, lĩnh vực có tiềm năng lợi thế phát triển,
Đại biểu Quốc hội đề nghị miễn giảm thuế, phí tạo điều kiện cho doanh nghiệp tái hoạt động

Đại biểu Quốc hội đề nghị miễn giảm thuế, phí tạo điều kiện cho doanh nghiệp tái hoạt động

Miễn, giảm thuế phí, huy động vốn, chi cho phòng chống dịch… là những giải pháp phù hợp, góp phần tạo điều kiện cho doanh nghiệp tái hoạt động, giải quyết việc làm, kích thích nhu cầu phát triển kinh tế, sản xuất kinh doanh là cần thiết trong trạng thái bình thường mới.
Đề xuất hình thức đầu tư công dự án cao tốc Bắc - Nam là có cơ sở

Đề xuất hình thức đầu tư công dự án cao tốc Bắc - Nam là có cơ sở

Ủy ban Kinh tế Quốc hội cho rằng, Chính phủ đề xuất đầu tư cao tốc Bắc - Nam theo hình thức đầu tư công để đến năm 2025, cơ bản hoàn thành tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông là có cơ sở.
Chính phủ đề xuất gói hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế lên tới 291.000 tỷ đồng

Chính phủ đề xuất gói hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế lên tới 291.000 tỷ đồng

Quy mô gói chính sách tài khóa để hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội được Chính phủ trình Quốc hội lên tới 291.000 tỷ đồng, với nhiều chính sách hỗ trợ các ngành sản xuất, doanh nghiệp và đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng...
Sửa đổi, bổ sung Luật Điện lực cần bảo đảm thận trọng, chặt chẽ

Sửa đổi, bổ sung Luật Điện lực cần bảo đảm thận trọng, chặt chẽ

Sửa đổi Luật Điện lực, Chính phủ đề xuất theo hướng Nhà nước thu hút mọi thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng lưới điện truyền tải trừ các dự án lưới điện do nhà nước đầu tư được xác định trong quy hoạch phát triển điện lực quốc gia theo từng thời kỳ.
Báo cáo Quốc hội về xử lý các sai phạm trong phòng chống dịch và Công ty Việt Á

Báo cáo Quốc hội về xử lý các sai phạm trong phòng chống dịch và Công ty Việt Á

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất với Chính phủ gửi báo cáo bổ sung những vấn đề liên quan đến công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý các sai phạm trong phòng, chống dịch Covid-19 nói chung và tại Công ty Việt Á.
Cần quyết sách kịp thời về tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế

Cần quyết sách kịp thời về tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế

Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV diễn ra nhằm có những quyết sách kịp thời về tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; giải quyết những vướng mắc pháp lý cho đầu tư phát triển.
Đổi mới tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội

Đổi mới tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội

Ngày 23/12, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì phiên họp thứ tư của Ban chỉ đạo Xây dựng các chuyên đề phân công cho Đảng đoàn Quốc hội thuộc Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”.
Kỳ họp bất thường của Quốc hội dự kiến tổ chức vào đầu tháng 1/2022

Kỳ họp bất thường của Quốc hội dự kiến tổ chức vào đầu tháng 1/2022

Về chuẩn bị kỳ họp bất thường, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, nhất trí 3 nội dung cơ bản trình Quốc hội tại Kỳ họp bất thường dự kiến được tổ chức vào đầu tháng 1/2022.
Chuyển giao công nghệ, nguyên liệu điều chế 4.750.000 viên thuốc điều trị Covid-19

Chuyển giao công nghệ, nguyên liệu điều chế 4.750.000 viên thuốc điều trị Covid-19

Thông qua các cuộc tiếp xúc cấp cao, gặp gỡ các doanh nghiệp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao của Quốc hội Việt Nam đã tiếp nhận vaccine Covid-19, vật tư, nguyên liệu điều chế thuốc chống Covid-19 và kinh phí từ phía các doanh nghiệp của Hàn Quốc và Ấn Độ.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng thống Ấn Độ

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng thống Ấn Độ

Ngày 19/12, tại Phủ Tổng thống Ấn Độ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội kiến Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 15-19/12/2021.
Chủ tịch Quốc hội: Quan hệ Việt Nam - Ấn Độ đang ngày càng phát triển mạnh mẽ

Chủ tịch Quốc hội: Quan hệ Việt Nam - Ấn Độ đang ngày càng phát triển mạnh mẽ

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam vừa gặp Thống đốc bang Thawar Chand Gehlot và lãnh đạo bang Karnataka, Ấn Độ. Tại cuộc gặp, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, quan hệ Việt Nam - Ấn Độ đang ngày càng phát triển mạnh mẽ.
5 năm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ

5 năm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ

Tại trụ sở Hội đồng quan hệ đối ngoại Ấn Độ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam vừa tham dự Lễ kỷ niệm 5 năm quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ.
Tạo điều kiện cho doanh nghiệp Ấn Độ mở rộng đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực dầu khí

Tạo điều kiện cho doanh nghiệp Ấn Độ mở rộng đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực dầu khí

Chủ tịch Quốc khẳng định Việt Nam ủng hộ và tạo điều kiện cho các công ty của Ấn Độ tiếp tục hiện diện lâu dài và mở rộng đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.
Việt Nam - Ấn Độ: Khởi đầu tốt đẹp cho làn sóng đầu tư mới

Việt Nam - Ấn Độ: Khởi đầu tốt đẹp cho làn sóng đầu tư mới

Tại Diễn đàn kinh doanh Việt Nam - Ấn Độ, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, tiềm năng hợp tác kinh tế thương mại, đầu tư giữa hai nước còn rất nhiều dư địa để phát triển.
Chủ tịch Quốc hội hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Om Birla

Chủ tịch Quốc hội hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Om Birla

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Om Birla, tại thủ đô New Dehli, Ấn Độ. Hai bên nhất trí mở rộng hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, khoa học công nghệ, phát triển bền vững, kinh tế xanh, ứng phó biến đổi khí hậu.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Thủ tướng Hàn Quốc Kim Boo Kyum

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Thủ tướng Hàn Quốc Kim Boo Kyum

Ngày 14/12/2021, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội kiến Thủ tướng Nội các Hàn Quốc Kim Boo Kyum.
Trình ba phương án tổ chức kỳ họp bất thường của Quốc hội khoá XV

Trình ba phương án tổ chức kỳ họp bất thường của Quốc hội khoá XV

Ngày 10/12, tại Nhà Quốc hội, tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 6, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp bất thường của Quốc hội khóa XV.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động