Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ ba 27/07/2021 22:16

Trung tâm Môi trường và Sản xuất sạch tuyển dụng viên chức năm 2021

00:00 | 21/06/2021
Trung tâm Môi trường và Sản xuất sạch tuyển dụng viên chức năm 2021

Thực hiện các quy định hiện hành về công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Căn cứ định biên số lượng cán bộ, viên chức của Trung tâm Môi trường và Sản xuất sạch đã được phê duyệt; Xét đề nghị của Trung tâm Môi trường và Sản xuất sạch tại Công văn số 161/TTMT-HCTH ngày 14 tháng 6 năm 2021, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp xây dựng Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021. Xem chi tiết cụ thể tại đây.