Ủy ban Dân tộc - Năm 2022, công việc và trách nhiệm nhân lên nhiều lần

Vượt qua những khó khăn, tác động của dịch bệnh Covid-19, năm 2021, Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 4 đề án; 2 đề án đã trình chờ phê duyệt; 1 đề án đang chờ ý kiến thẩm định của Bộ Nội vụ và Bộ Tư pháp để có căn cứ trình Chính phủ. Đây là các đề án được kỳ vọng sẽ có tầm ảnh hưởng lớn tới việc triển khai chính sách và công tác dân tộc năm 2022 và những năm tiếp theo.

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2021, chiều ngày 29/12/2021, UBDT đã tổ chức Hội nghị phối hợp tổng kết công tác cơ quan UBDT năm 2021. Báo cáo tổng kết tại hội nghị cho thấy, năm 2021, diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và việc thực hiện nhiệm vụ công tác của cơ quan UBDT. Tuy nhiên, năm 2021 là năm công tác dân tộc được Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cấp, các ngành dành nhiều quan tâm. Đây chính là sự tin tưởng, khích lệ để lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động UBDT tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực thực hiện nhiệm vụ được giao…

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh phát biểu tại hội nghị
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh phát biểu tại hội nghị

Thực hiện phương châm hướng về cơ sở

Năm 2021, phương châm chỉ đạo hướng về cơ sở, tập trung tháo gỡ khó khăn cho cơ sở được lãnh đạo UBDT đặc biệt quan tâm, chú trọng. Các văn bản dự thảo được lấy ý kiến rộng rãi từ cơ sở; các đề xuất, kiến nghị từ cơ sở được chỉ đạo giải quyết kịp thời. Song song với đó, việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính đảm bảo sự chỉ đạo, điều hành tập trung; nắm chắc tình hình, sâu sát cơ sở được các vụ, đơn vị thực hiện khá nghiêm túc, khoa học.

Để thích ứng linh hoạt với các bước chuyển đổi số, UBDT đã thành lập Ban Chỉ đạo chuyển đổi số do Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh trực tiếp làm Trưởng ban Chỉ đạo. Bên cạnh đó, nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, Nghị định số 05/2011/NĐ-CP về công tác dân tộc và Chiến lược công tác dân tộc, UBDT đã kịp thời tổng kết và ký kết các chương trình phối hợp với các ban, bộ, ngành, cơ quan, đơn vị: Ban Dân vận Trung ương, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam; Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Hội Nông dân Việt Nam; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Tập đoàn FPT, Tập đoàn Công nghệ CMC... Các chương trình phối hợp được xây dựng theo hướng có mục tiêu, nội dung, giải pháp, lộ trình, phân công trách nhiệm cụ thể của từng cơ quan; đồng thời xác định rõ kế hoạch phối hợp cụ thể theo từng năm.

Năm 2021 cũng là năm thứ 2 dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, quán triệt sâu sắc sự chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của Chính phủ, UBDT ban hành nhiều văn bản chỉ đạo tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch bằng các thứ tiếng dân tộc; biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân trong vùng đồng bào DTTS tích cực tham gia phòng, chống dịch; phát huy vai trò người có uy tín trong việc tuyên truyền, vận động đồng bào phòng, chống dịch; kiểm tra, giám sát, đôn đốc triển khai các gói cứu trợ của Nhà nước đến những người bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 ở vùng đồng bào DTTS; tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ kịp thời đối với lao động là người DTTS từ vùng dịch trở về địa phương nhất là các đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; hỗ trợ trực tiếp cho gia đình hộ nghèo, học sinh, sinh viên DTTS bị mắc Covid-19 có đời sống khó khăn.

Tham mưu, trình Chính phủ nhiều đề án quan trọng

Triển khai nhiệm vụ liên quan đến thực hiện 7 chương trình, đề án, chính sách dân tộc được giao trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đến ngày 25/12/2021, UBDT đã tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 4 đề án; 2 đề án đã trình chờ phê duyệt; 1 đề án đang chờ ý kiến thẩm định của Bộ Nội vụ và Bộ Tư pháp để có căn cứ trình Chính phủ.

Trong đó, các đề án đã được ban hành bao gồm: Quyết định số 1719/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển Kinh tế - xã hội vùng đồng bào Dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 - 2025; Quyết định số 861/QĐ-TTg Phê duyệt danh sách các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 1227/QĐ-TTg phê duyệt danh sách các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2021-2025...

Bên cạnh đó, với 96 nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao trong năm 2021, UBDT đã hoàn thành 44 nhiệm vụ; 52 nhiệm vụ chưa hoàn thành còn trong hạn xử lý; không có nhiệm vụ chưa hoàn thành quá hạn xử lý.

Ký kết giao ước thi đua năm 2022 giữa Lãnh đạo Uỷ ban Dân tộc và Công đoàn Ủy ban Dân tộc
Ký kết giao ước thi đua năm 2022 giữa lãnh đạo Uỷ ban Dân tộc và Công đoàn Ủy ban Dân tộc

Về phía các vụ, đơn vị được lãnh đạo UBDT giao theo nhóm nhiệm vụ liên quan đến chương trình, dự án, chính sách dân tộc, việc triển khai thực hiện cũng đã được đẩy mạnh. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp; nhiều địa phương phải thực hiện giãn cách xã hội nên việc triển khai một số chương trình công tác phải dừng và tạm dừng: việc tổ chức kiểm tra thực hiện chính sách, nắm tình hình địa phương, công tác thanh tra, phổ biến pháp luật, tập huấn đào tạo bồi dưỡng bị hạn chế.

Năm 2022 – phát huy tinh thần năng động, sáng tạo

Về nhiệm vụ công tác của năm 2022, bên cạnh việc thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, UBDT đặt mục tiêu tiếp tục tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai các nhiệm vụ của Đề án tổng thể và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển Kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030: Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan Trung ương hướng dẫn, chỉ đạo địa phương tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ của Đề án và Chương trình mục tiêu quốc gia đảm bảo tiến độ, kế hoạch giải ngân và hiệu quả đầu tư. Phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan trong công tác quản lý, tổ chức triển khai các chương trình, chính sách khác ở vùng đồng bào DTTS&MN.

Nhấn mạnh đến khối lượng công việc cũng như những khó khăn của năm 2022, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh lưu ý, vùng đồng bào DTTS đang hứng chịu những khó khăn của đại dịch Covid-19, biến động của thiên tai và không ít khó khăn đã tồn tại nhiều năm qua. Năm 2022, các dự án thành phần của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển Kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030 sẽ bắt đầu triển khai ở nhiều địa phương; với vai trò chủ trì Chương trình, trách nhiệm và công việc của những người làm công tác dân tộc sẽ nhân lên nhiều lần. Chính vì vậy, lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động của UBDT phải không ngừng trau dồi, có quyết tâm cao, phương pháp thực hiện cụ thể, quyết liệt, năng động, sáng tạo trong xử lý các nhiệm vụ được giao. Quán triệt và xây dựng các kế hoạch năm 2022 dựa trên phương châm: đổi mới; tăng cường kỷ luật, kỷ cương; phối hợp chặt chẽ, phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó, dân chủ tối đa.

Hoàng Mai
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★

Tin mới nhất

Lễ cấp sắc: Tạo giá trị vật chất, tinh thần cho người Dao

Lễ cấp sắc: Tạo giá trị vật chất, tinh thần cho người Dao

Lễ cấp sắc là nghi lễ quan trọng, công nhận sự trưởng thành của đàn ông, tạo ra những giá trị về vật chất, tinh thần của người Dao Quần Chẹt.
Thừa Thiên Huế: Khai mạc Ngày hội văn hoá, thể thao, du lịch các dân tộc miền núi

Thừa Thiên Huế: Khai mạc Ngày hội văn hoá, thể thao, du lịch các dân tộc miền núi

Ngày hội văn hoá, thể thao là hoạt động truyền thống hàng năm của đồng bào các dân tộc Pa kô, Pa hy, Cơ tu, Tà ôi... của các địa phương tỉnh Thừa Thiên Huế.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt Đoàn đại biểu đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Tuyên Quang

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt Đoàn đại biểu đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Tuyên Quang

Buổi gặp mặt giữa Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Tuyên Quang diễn ra thân mật, ấm cúng tại Phủ Chủ tịch vào sáng ngày 17/5.
Bác Hồ với cộng đồng các dân tộc Việt Nam

Bác Hồ với cộng đồng các dân tộc Việt Nam

Nhân dịp kỷ niệm 132 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Làng Văn hóa tổ chức nhiều hoạt động với chủ đề “Bác Hồ với cộng đồng các dân tộc Việt Nam”.
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ tại Việt Nam

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ tại Việt Nam

Buổi đón tiếp và làm việc với ngài Pranay Verma - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hoà Ấn Độ tại Việt Nam diễn ra chiều ngày 12/5 tại tại trụ sở Ủy ban Dân tộc.

Tin cùng chuyên mục

Phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: Tránh chính sách tốt nhưng khâu thực hiện chậm, không đồng bộ

Phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: Tránh chính sách tốt nhưng khâu thực hiện chậm, không đồng bộ

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã nêu một số vấn đề đang phát sinh trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Thúc đẩy phát triển quế bền vững thông qua dự án BioTrade

Thúc đẩy phát triển quế bền vững thông qua dự án BioTrade

Ngày 11/5, Trung tâm Phát triển kinh tế nông thôn (CRED), phối hợp với Sở NN&PTNT tỉnh Yên Bái đã tổ chức hội thảo “Định hướng phát triển quế bền vững”.
Tết cầu mùa - hội tụ giá trị nhân văn của người Dao Tiền

Tết cầu mùa - hội tụ giá trị nhân văn của người Dao Tiền

Tết cầu mùa là lễ hội lớn nhất của người Dao. Đây là nghi thức truyền thống, hội tụ giá trị nhân văn trong đời sống cộng đồng dân tộc Dao Tiền.
A Lưới rực rỡ những ngày hội

A Lưới rực rỡ những ngày hội

Những ngày cuối tháng 4, đầu tháng 5/2022 người dân và đồng bào dân tộc thiểu số huyện miền núi A Lưới thực sự sống trong lễ hội, rực rỡ trong từng sắc thái…
Độc đáo nhạc cụ Bẳng bu của dân tộc Thái

Độc đáo nhạc cụ Bẳng bu của dân tộc Thái

Bẳng bu là nhạc cụ hơi tự thân vang, được cấu tạo từ những ống tre có chiều dài từ 40-60 cm, đường kính từ 8 đến 10 cm.
Khám phá chợ phiên vùng cao - Sơn La điểm hẹn

Khám phá chợ phiên vùng cao - Sơn La điểm hẹn

Chào mừng ngày giải phóng miền Nam 30/4 và quốc tế Lao động 1/5 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam đã diễn ra hoạt động “Chợ phiên vùng cao - Sơn La điểm hẹn”. Đây là dịp để du khách gần xa đến đây khám phá, trải nghiệm nét đặc sắc của chợ phiên vùng cao.
Lễ mừng lúa mới dân tộc Gia Rai

Lễ mừng lúa mới dân tộc Gia Rai

Mừng lúa mới là phong tục truyền thống của đồng bào dân tộc Gia Rai sau khi thu hoạch mùa màng, nhằm tạ ơn thần linh đã ban cho dân làng mùa màng tươi tốt, cuộc sống ấm no. Đây cũng là dịp để bà con chung vui, hưởng thành quả lao động và cầu mong thần linh tiếp tục phù hộ cho dân làng sức khỏe, mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu.
Thừa Thiên Huế tổ chức ngày hội vùng cao A Lưới

Thừa Thiên Huế tổ chức ngày hội vùng cao A Lưới

UBND huyện A Lưới (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, Ngày hội vùng cao A Lưới sẽ diễn ra từ ngày 29/4 đến 1/5/2022 với các hoạt động hấp dẫn, mang đậm bản sắc miền sơn cước như tái hiện nghi lễ cúng dâng Dèng, tái hiện tục đi Sim, biểu diễn tắm suối và tái hiện các hoạt động sinh hoạt dưới nước, lễ hội cồng chiêng…
Khởi động dự án “Ngôi làng hy vọng” năm 2022 tại tỉnh Hòa Bình

Khởi động dự án “Ngôi làng hy vọng” năm 2022 tại tỉnh Hòa Bình

Dự án “Cuộc sống tốt đẹp: Ngôi làng hy vọng” (Life’s Good: Hope Villages) đã được Tổ chức Habitat for Humanity Vietnam và UBND huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình khởi động dưới sự đồng hành của LG Electronics thông qua việc đóng góp 60.000 USD.
Nghị định số 28/2022/NĐ-CP: Cho vay hỗ trợ nhà ở không quá 40 triệu đồng/hộ

Nghị định số 28/2022/NĐ-CP: Cho vay hỗ trợ nhà ở không quá 40 triệu đồng/hộ

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký ban hành Nghị định số 28/2022/NĐ-CP về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030.
Mùa đào củ nghệ của đồng bào Cơ Tu

Mùa đào củ nghệ của đồng bào Cơ Tu

Thời gian này, bà con đồng bào Cơ Tu tại huyện miền núi tỉnh Quảng Nam lại gọi nhau đi đào củ nghệ, kiếm thêm chút thu nhập. Mỗi mùa đào nghệ, đồng bào có thể kiếm hàng chục triệu đồng nếu chăm chỉ…
Quảng Nam: Tạo sinh kế và bảo tồn văn hoá Cơ Tu nhờ phát triển du lịch vùng cao

Quảng Nam: Tạo sinh kế và bảo tồn văn hoá Cơ Tu nhờ phát triển du lịch vùng cao

Là địa bàn có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch, trong đó có “Du lịch xanh”, các huyện miền núi của Quảng Nam đang tập trung khai thác, phát triển du lịch theo hướng du lịch sinh thái và du lịch cộng đồng. Hoạt động này góp phần tạo sinh kế, việc làm ổn định cho đồng bào Cơ Tu trong thời gian qua.
Anh thanh niên vùng biên Đắk Lắk làm giàu từ ốc nhồi

Anh thanh niên vùng biên Đắk Lắk làm giàu từ ốc nhồi

Tại huyện biên giới Buôn Đôn (tỉnh Đắk Lắk), anh Huỳnh Ngọc Hội (33 tuổi, trú tại xã Ea Bar) đã khởi nghiệp thành công với mô hình nuôi ốc nhồi, bình quân mỗi tháng doanh thu hàng chục triệu đồng.
Trải nghiệm văn hoá vùng cao tại Làng Văn hóa từ 29/4/2022 - 3/5/2022

Trải nghiệm văn hoá vùng cao tại Làng Văn hóa từ 29/4/2022 - 3/5/2022

Từ ngày 29/4/2022 - 3/5/2022 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) sẽ diễn ra chuỗi hoạt động văn hóa đậm sắc màu vùng cao của các dân tộc thiểu số.
Lễ cầu an - sinh hoạt dân gian của người Tày

Lễ cầu an - sinh hoạt dân gian của người Tày

Lễ cầu an, cầu phúc là sinh hoạt dân gian gắn bó mật thiết với cộng đồng người Tày. Đây là dịp để mọi người tụ họp, giao lưu thể hiện niềm thành kính với thần linh, tổ tiên, biểu đạt ước vọng trong sáng về một cuộc sống hạnh phúc, an bình, no ấm…
Tập đoàn CJ thành công khép lại “Dự án giáo dục trẻ em gái Việt Nam"

Tập đoàn CJ thành công khép lại “Dự án giáo dục trẻ em gái Việt Nam"

Nhằm nâng cao trình độ giáo dục và cơ hội nghề nghiệp cho các trẻ em gái dân tộc thiểu số Việt Nam, trong 3 năm vừa qua (2019 - 2021), Tập đoàn CJ đã triển khai “Dự án giáo dục trẻ em gái Việt Nam” tại 3 tỉnh: Hà Giang, Ninh Thuận, Sóc Trăng. Đến nay, dự án vừa kết thúc và gặt hái nhiều thành công.
Gần 1 triệu người Việt Nam đã có hộ chiếu vaccine

Gần 1 triệu người Việt Nam đã có hộ chiếu vaccine

Tính đến hết ngày 20/4, gần 1 triệu người Việt Nam đã có hộ chiếu vaccine - tăng gấp đôi so với thống kê cách đó 5 ngày.
Trao tặng 5 điểm trường học mới cho học sinh vùng cao Tây Bắc

Trao tặng 5 điểm trường học mới cho học sinh vùng cao Tây Bắc

Công ty Cổ phần Stavian Hoá chất (Stavian Chemical) vừa phối hợp với Trung tâm Tình nguyện Quốc gia - Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cùng Tỉnh Đoàn các tỉnh Tây Bắc tổ chức khánh thành 5 điểm trường học mới cho học sinh vùng cao. Các điểm trường học này năm trong Chiến dịch điều ước cho em - vì mái trường cho trẻ em vùng cao.
Ủy ban Dân tộc phối hợp với Bộ Tư pháp xây dựng, thực thi văn bản quy phạm pháp luật

Ủy ban Dân tộc phối hợp với Bộ Tư pháp xây dựng, thực thi văn bản quy phạm pháp luật

“Nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng, thực thi văn bản quy phạm pháp luật, chính sách dân tộc; đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của đồng bào dân tộc thiểu số, hiệu quả quản lý Nhà nước về công tác dân tộc”… là mục tiêu hướng tới trong công tác phối hợp giữa Ủy ban Dân tộc và Bộ Tư pháp giai đoạn 2022 - 2026.
Ủy ban Dân tộc: Khai mạc Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam năm 2022

Ủy ban Dân tộc: Khai mạc Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam năm 2022

Với chủ đề “Kết nối tri thức để phát triển”, Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam năm 2022 lần thứ nhất do Ủy ban Dân tộc tổ chức sẽ kéo dài từ ngày 20/4 - 1/5/2022.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động