Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ bảy 17/04/2021 20:47

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp trình Thủ tướng phê duyệt phương án cổ phần hóa EVNGENCO2

18:52 | 21/12/2020
Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ- Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2).

Ngày 17/12/2020, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban) đã có văn bản số 2255/UBQLV- NL trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ- Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2) thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Trước đó, ngày 30/11/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 140/2020/NĐ -CP "sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2017/NĐ - CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ về chuyển DNNN và công ty TNHH một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần; Nghị định số 91/2015/NĐ - CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp và Nghị định số 32/2018/NĐ - CP ngày 8/3/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ – CP”.

Sau khi rà soát, về cơ bản các nội dung sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 140/2020/NĐ - CP không có sự ảnh hưởng lớn đến phương án cổ phần hóa của Công ty mẹ - EVNGENCO2. Tuy nhiên, khi áp dụng các quy định của Nghị định số 140/2020/NĐ -CP thì sẽ có sự ảnh hưởng đến phần giá trị doanh nghiệp của Công ty mẹ - EVNGENCO2 và giá trị vốn Nhà nước (EVN) đã được đánh giá, xác định lại để cổ phần hóa và làm cơ sở tính toán giá khởi điểm để IPO (nhưng không ảnh hưởng đến số liệu và giá trị vốn nhà nước ghi nhận trên sổ sách kế 2 toán tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp) do có sự thay đổi quy định về việc xử lý chênh lệch tỷ giá đánh giá lại theo Nghị định số 126/2017/NĐ –CP.

Để làm cơ sở cho ho việc thực hiện bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng, EVNGENCO2 căn cứ theo giá trị doanh nghiệp và giá trị phần vốn nhà nước của Công ty mẹ - EVNGENCO2 tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp là 0 giờ ngày 01/01/2019 đã được Ủy ban công bố tại Quyết định số 150/ QĐ - UBQLV ngày 30/3/2020 và mức giá khởi điểm bán đấu giá cổ phần lần đầu đã được Công ty TNHH Kiểm toán BDO xác định và ban hành Chứng thư xác định giá khởi điểm bán đấu giá cổ phần lần đầu số 272/2020/CTTĐG - BDO ngày 17/8/2020. EVNGENCO2 sẽ thực hiện điều chỉnh sổ sách kế toán theo quy định tại Nghị định số 140/2020/NĐ - CP trước khi chính thức chuyển thành Công ty cổ phần.

Về nội dung này, EVNGENCO2 sẽ thực hiện công bố thông tin cáo bạch cho các Nhà đầu tư trước khi thực hiện phát hành cổ phần ra công chúng lần đầu theo đúng quy định và sẽ tiếp tục theo dõi để xác định , điều chỉnh sổ sách kế toán trước thời điểm chính thức chuyển thành Công ty cổ phần vừa đảm bảo tối đa hóa lợi ích của Nhà nước vừa thực hiện công khai, minh bạch và bảo vệ quyền lợi cho các Nhà đầu tư tham gia.

Bên cạnh đó, giá trị doanh nghiệp đã công bố tại Quyết định số 150/QĐ- UBQLV ngày 30/3/2020 đã được kiểm toán nhà nước kết luận và là căn cứ quan trọng để tư vấn xác định giá khởi điểm và đã phát hành Chứng thư thẩm định giá có hiệu lực đến ngày 17/2/2021. Do đó, đề xuất của EVN tại công văn số 8009/EVN - QLV và Ban chỉ đạo tại Báo cáo số 8206/BC - EVN là phù hợp, đảm bảo tối đa hóa lợi ích nhà nước khi cổ phần hóa.

Trên cơ sở đề xuất của EVNGENCO2, EVN và Ban Chỉ đạo Cổ phần hóa Công ty mẹ- EVNGENCO2, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chấp nhận giữ nguyên giá trị doanh nghiệp Công ty mẹ- EVNGENCO2 đã được công bố theo quy định tại Nghị định 126/2017/NĐ-CP và giữ nguyên giá khởi điểm bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) đã được đơn vị tư vấn thực hiện và ban hành Chứng thư giá khởi điểm. Được biết, theo Biên bản xác định giá trị doanh nghiệp của Công ty mẹ- EVNGENCO2, tổng giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp gần 26.000 tỷ đồng.

Lan Anh