Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ hai 14/06/2021 13:24
Xin chờ trong giây lát...

Vận hội mới đưa Việt Nam phát triển hùng cường, thịnh vượng

12/02/2021 06:00
Đại hội XIII của Đảng xác định đến năm 2025 đưa nước ta trở thành nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức trung bình thấp. Đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập Nước, Đảng ta xác định đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.