Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ hai 19/10/2020 22:25

VietinBank cam kết thông tin đầy đủ, minh bạch tới nhà đầu tư

15:55 | 09/01/2020
Mong muốn tạo ra kênh thông tin hai chiều và cơ hội đối thoại trực tiếp với giới phân tích và đầu tư, tại hội nghị nhà đầu tư và chuyên gia phân tích diễn ra sáng 9/1/2020, nhiều thông tin về hoạt động kinh doanh của ngân hàng đã được lãnh đạo VietinBank chia sẻ. Hơn 50 đại diện của các công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, công ty quản lý quỹ trong nước và nước ngoài đã tham dự hội nghị .  

3 đột phá cho tăng trưởng 2019

VietinBank là một ngân hàng thương mại lớn, trụ cột của đất nước với tổng tài sản trên 1,2 triệu tỷ đồng, vốn điều lệ đến 31/12/2019 đạt 37.234 tỷ đồng. Trong giai đoạn 2015 - 2019, ngân hàng duy trì tốc độ tăng trưởng tổng tài sản bình quân ở mức 12,1%/năm; tốc độ tăng trưởng tín dụng đạt 12,6%/năm, lợi nhuận tăng bình quân gần 13%/năm, ROE tăng từ mức 10,5% năm 2015 lên mức khoảng 13% năm 2019.

vietinbank cam ket thong tin day du minh bach toi nha dau tu

Năm 2019, kết quả hoạt động kinh doanh của VietinBank vượt các mục tiêu đề ra. Tăng trưởng tín dụng 7,2% so với cuối năm 2018; các chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động đạt ở mức cao, thu nhập thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 43% so với năm 2018, tỷ lệ thu ngoài lãi chiếm 22% tổng doanh thu hoạt động, tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức dưới 1,2%, giảm đáng kể so với cuối năm 2018 (1,59%), tỷ lệ bao phủ nợ xấu đạt trên 120%, tăng mạnh so với tỷ lệ 93% của năm 2018. Lợi nhuận riêng lẻ năm 2019 đạt gần 11,5 nghìn tỷ đồng, tăng trên 26% so với kế hoạch, tăng 83% so với năm 2018.

Mặc dù vốn điều lệ chưa được tăng như kế hoạch, nhưng ngân hàng chủ động điều chỉnh tốc độ tăng trưởng tín dụng ở mức phù hợp, đáp ứng kịp thời các nhu cầu vốn, dịch vụ ngân hàng chính đáng của nền kinh tế, đồng thời tập trung vào cải thiện và nâng cao hiệu quả hoạt động (so với năm 2018, tốc độ tăng về hiệu quả cao gấp 5 lần tốc độ tăng về quy mô kinh doanh).

Theo bà Nguyễn Hồng Vân, Phó tổng giám đốc VietinBank, Kết quả hoạt động năm 2019 là do 3 bước đột phá quan trọng: đổi mới mô hình tăng trưởng, phương thức kinh doanh và quản trị chi phí hiệu quả.

Theo đó, Ngân hàng đã quyết liệt triển khai Phương án tái cơ cấu gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 – 2020, với định hướng là chuyển đổi mạnh mẽ hoạt động kinh doanh từ dựa vào tăng trưởng quy mô tín dụng là chủ yếu sang đa dạng và nâng cao chất lượng dịch vụ và phát triển hiệu quả, trên cơ sở nền tảng ngân hàng hiện đại và đa dịch vụ; cơ cấu khách hàng đã có sự chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng của phân khúc có hiệu quả sinh lời cao như bán lẻ và SMEs.

vietinbank cam ket thong tin day du minh bach toi nha dau tu
Ông Lê Đức Thọ, Chủ tịch HĐQT VietinBank: ngân hàng luôn xác định mục tiêu hướng tới khách hàng, hoạt động an toàn, hiệu quả và nâng cao năng lực tài chính.

Ông Lê Đức Thọ, Chủ tịch HĐQT VietinBank chia sẻ, ngân hàng luôn xác định mục tiêu hướng tới khách hàng, hoạt động an toàn, hiệu quả và nâng cao năng lực tài chính. Bên cạnh việc đề nghị Nhà nước (cổ đông chiếm cổ phần chi phối) cho phép tăng vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận sau thuế hằng năm, VietinBank còn chủ động thực hiện các biện pháp khác để tăng vốn cấp 2 thông qua việc phát hành trái phiếu thứ cấp ra công chúng và các nhà đầu tư trên thị trường.

Trong môi trường cạnh tranh và hội nhập, VietinBank luôn ý thức được cần phải đổi mới để trở thành một ngân hàng có năng lực tài chính vững mạnh, đáp ứng được các chuẩn mực tài chính của Việt Nam và hướng đến các chuẩn mực tài chính quốc tế, nâng cao năng lực cạnh tranh, hội nhập tích cực với các ngân hàng khu vực và thế giới.

Minh bạch thông tin, nâng cao hiệu quả đầu tư

Năm 2020 là năm có ý nghĩa quan trọng, là năm cuối thực hiện phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu của VietinBank giai đoạn 2016 - 2020, đồng thời cũng là năm cuối thực hiện kế hoạch kinh doanh trung hạn giai đoạn 2018 - 2020, chuẩn bị và tạo đà cho việc triển khai Chiến lược phát triển 10 năm giai đoạn 2021 - 2030. Một số chỉ tiêu chủ yếu cho năm 2020 được ngân hàng đặt ra, cụ thể: Tổng tài sản: tăng trưởng khoảng 6%-8%; Tín dụng: tăng trưởng khoảng 8%-10%; Nguồn vốn huy động: tăng trưởng theo nhu cầu của tăng trưởng tín dụng và sử dụng vốn, bảo đảm các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định; Tỷ lệ nợ xấu: Dưới 2%; Lợi nhuận hợp nhất trước thuế: tăng 10% trở lên so với 2019

Lãnh đạo ngân hàng khẳng định, trong thành công chung của hoạt động kinh doanh, có đóng góp không nhỏ của hoạt động quan hệ nhà đầu tư. Là một doanh nghiệp niêm yết, VietinBank luôn coi trọng tính minh bạch trong việc công bố thông tin. Ngoài việc công bố thông tin theo các quy định của cơ quan quản lý, ngân hàng còn không ngừng đa dạng hóa và nâng cao chất lượng các kênh cung cấp thông tin nhằm tạo điều kiện cho cổ đông và nhà đầu tư kịp thời tiếp cận thông tin về kết quả hoạt động kinh doanh.

Trong suốt năm tài chính, bộ phận Quan hệ Nhà đầu tư VietinBank đã tích cực hỗ trợ và giải đáp các câu hỏi cũng như yêu cầu cung cấp thông tin của nhà đầu tư thông qua các kênh như email, điện thoại. VietinBank cũng là ngân hàng đi đầu, chủ động công bố thông tin đầy đủ, kịp thời, minh bạch bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh.

“Để hướng tới thông lệ và chuẩn mực quốc tế, nâng cao hiệu quả hoạt động quan hệ nhà đầu tư, đáp ứng kỳ vọng của các nhà đầu tư, trong thời gian tới, bên cạnh việc thực hiện tốt các công việc có tính chất thường xuyên, VietinBank sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng công tác quan hệ nhà đầu tư. Các thông tin từ Hội nghị này sẽ giúp Ban Lãnh đạo ngân hàng nắm bắt xu hướng và phản hồi của thị trường về tình hình hoạt động kinh doanh của VietinBank và cổ phiếu CTG. Đồng thời, thông qua hoạt động này, các nhà đầu tư có cơ hội tiếp cận thông tin đầy đủ về hoạt động và chiến lược phát triển của VietinBank, từ đó tạo ra nhiều cơ hội mới cho các nhà đầu tư, nâng cao hiệu quả hợp tác, đầu tư của các nhà đầu tư với VietinBank” - đại diện Ban Lãnh đạo VietinBank cho biết.

Thùy Linh