Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ hai 29/11/2021 07:11

Vốn đăng ký của doanh nghiệp thành lập mới tăng gần 40%

13:22 | 29/05/2021
Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa công bố số liệu tình hình đăng ký doanh nghiệp (DN) trong tháng 5/2021 và 5 tháng đầu năm 2021. Theo đó, số DN đăng ký thành lập mới trong 5 đầu năm tăng15,4% về số lượng, nhưng tăng đến 39,5% về vốn so với cùng kỳ năm 2020.

Cụ thể, trong tháng 5/2021, cả nước có 11,6 nghìn DN thành lập mới với số vốn đăng ký là 150,6 nghìn tỷ đồng và số lao động đăng ký 72,2 nghìn người, giảm 22% về số DN, giảm 16,3% về vốn đăng ký và giảm 23,7% về số lao động so với tháng 4/2021. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm trước, số DN thành lập mới tăng 8,1%; số vốn đăng ký tăng 33,6%. Vốn đăng ký bình quân một DN thành lập mới trong tháng đạt 13 tỷ đồng, tăng 7,3% so với tháng trước và tăng 23,6% so với cùng kỳ năm trước.

Vốn đăng ký của doanh nghiệp thành lập mới tăng 39,5%
Vốn bình quân của một doanh nghiệp thành lập mới trong 5 tháng đạt 14 tỷ đồng, tăng 20,9% so với cùng kỳ 2020

Đáng chú ý, theo Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), nếu tính thêm 2 DN đăng ký thành lập mới trong tháng 5/2021 thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông tại TP. Hồ Chí Minh có số vốn đăng ký tăng đột biến lên tới 525 nghìn tỷ đồng thì số vốn đăng ký của DN thành lập mới trong tháng 5/2021 tăng đến 499,4% so với cùng kỳ năm trước. Được biết, 2 DN này đăng ký thành lập ngày 20/5/2021, có chung nhau một đại diện theo pháp luật và đang trong quá trình hoàn tất việc góp vốn.

Trong tháng 5, cả nước có 4.892 DN quay trở lại hoạt động, giảm 14,8% so với tháng trước và giảm 3,2% so với cùng kỳ năm trước; 3.400 DN đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, giảm 26,1% so với tháng trước và tăng 1,7% so với cùng kỳ năm trước; 4.234 DN ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, giảm 24,5% so với tháng trước và tăng 37,3% so với cùng kỳ năm 2020; 1.279 DN hoàn tất thủ tục giải thể, giảm tương ứng là 17% và tăng 33%.

Tính chung 5 tháng đầu năm 2021, cả nước có gần 55,8 nghìn DN đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 778,3 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 412,4 nghìn lao động, tăng 15,4% về số DN, tăng 39,5% về vốn đăng ký. Vốn đăng ký bình quân một DN thành lập mới trong 5 tháng đầu năm đạt 14 tỷ đồng, tăng 20,9% so với cùng kỳ năm trước.

Đặc biệt, nếu tính cả 975,1 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của gần 19,1 nghìn DN thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 5 tháng đầu năm 2021 là 1.753,4 nghìn tỷ đồng, tăng 27,5% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, 5 tháng đầu năm cả nước còn có gần 22,6 nghìn DN quay trở lại hoạt động, tăng 3,9% so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số DN thành lập mới và DN quay trở lại hoạt động trong 5 tháng đầu năm 2021 lên 78,3 nghìn DN, trung bình mỗi tháng có gần 15,7 nghìn DN thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Cũng trong 5 tháng đầu năm nay, có 59,8 nghìn DN tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể và hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, bao gồm: 31,8 nghìn DN tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm trước; 20 nghìn DN ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 20,7%; 8 nghìn DN hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 32,3%.

5 tháng đầu năm 2021, trung bình mỗi tháng cả nước có gần 12 nghìn DN rút lui khỏi thị trường. Điều đó cho thấy, hoạt động sản xuất, kinh doanh của cộng đồng DN vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn.

Nguyễn Hòa