Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Chủ nhật 07/03/2021 19:45
Quảng Trị: Thêm 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Quảng Trị: Thêm 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Tỉnh Quảng Trị vừa có thêm 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2020, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM tại địa phương này lên 57/101 xã. Với xuất phát điểm là tỉnh nghèo, chịu sự tàn phá của thiên tai, đặc biệt trong thời gian gần đây là mưa lũ gây thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng nhưng địa phương vẫn cố gắng hoàn thành các mục tiêu về xây dựng NTM.
An Giang: Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới

An Giang: Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới

Xác định công tác dân vận khéo có vai trò đặc biệt quan trọng góp phần xây dựng nông thôn mới, những năm qua, An Giang luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác dân vận. Các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào thi đua “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới” được các địa phương thực hiện nghiêm túc, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực về kinh tế - xã hội, an ninh chính trị…
Xây dựng nông thôn mới ở Vĩnh Long: Vai trò chủ thể của người dân là yếu tố quyết định

Xây dựng nông thôn mới ở Vĩnh Long: Vai trò chủ thể của người dân là yếu tố quyết định

Những năm qua, chương trình xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Vĩnh Long có sự tham gia của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là phát huy sức mạnh từ nhân dân. Nhiều chủ trương, chính sách đã được ban hành, phát huy và khai thác được sức mạnh của toàn xã hội, cũng như lợi thế của địa phương. Đặc biệt, vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới là một trong những yếu tố quyết định sự thành công.
Xây dựng mô hình sinh kế: Đáp ứng nhu cầu thực tế

Xây dựng mô hình sinh kế: Đáp ứng nhu cầu thực tế

“Xây dựng mô hình sinh kế giúp nâng cao thu nhập cho người dân ở thôn, bản, ấp vùng đặc biệt khó khăn” là chủ đề của Hội thảo chuyên đề do Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM phối hợp với UBND tỉnh Yên Bái tổ chức mới đây.
Thái Bình: Thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống người dân

Thái Bình: Thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống người dân

Giai đoạn 2010 - 2020, tỉnh Thái Bình đã huy động nguồn lực đầu tư trên 22.000 tỷ đồng cho xây dựng nông thôn mới. Xây dựng nông thôn mới không chỉ giúp thay đổi diện mạo nông thôn, đời sống của người dân không ngừng được nâng cao, gần 100% số xã đạt chuẩn quốc gia về y tế; 100% xã, phường, thị trấn được cấp nước sạch…
Cao Bằng: Xây dựng nông thôn mới tại các xã đặc biệt khó khăn

Cao Bằng: Xây dựng nông thôn mới tại các xã đặc biệt khó khăn

Cao Bằng là tỉnh miền núi, vùng cao, biên giới có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn. Toàn tỉnh có 177 xã thuộc diện thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, trong đó có 156 xã đặc biệt khó khăn vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020. Để hỗ trợ các xã này xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững, thời gian qua, Cao Bằng đã đồng bộ triển khai nhiều giải pháp.
|< < 1 2 3 4 > >|