Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ ba 27/10/2020 10:03

Xây dựng con người hài hoà với phát triển kinh tế

06:00 | 10/01/2020
“Không đánh đổi môi trường, văn hóa và văn minh xã hội lấy kinh tế. Môi trường văn hóa bị ô nhiễm cũng độc hại không kém môi trường không khí” - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định.

Kinh tế, xã hội và môi trường - 3 trụ cột phát triển

Tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương, tổ chức khi chỉ còn chưa đầy 2 ngày là kết thúc năm 2019, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhìn nhận, trong khi các thành phố đầu tàu truyền thống vẫn tiếp tục giữ vai trò động lực, duy trì đóng góp lớn và dẫn dắt nền kinh tế đi lên thì nhiều địa phương khác bắt đầu nổi lên, ngày càng trở thành một nhân tố có đóng góp quan trọng vào tốc độ tăng trưởng chung cả nước.

xay dung con nguoi hai hoa voi phat trien kinh te

“Những thành quả kinh tế -xã hội mà chúng ta đã đạt được trong năm 2019 cho thấy: Nông thôn mới và đô thị hóa không phải là câu chuyện lựa chọn, nó là câu chuyện phát triển bền vững và hài hòa theo các nguyên tắc kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” - Thủ tướng khẳng định.

Gửi lời cảm ơn đến từng người dân, từng công chức, viên chức ở mọi vị trí đã tận tụy làm việc trong năm qua… Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, mỗi kết quả đạt được là sự nỗ lực không ngừng nghỉ, sự đồng thuận, phối hợp của cả hệ thống chính trị; cùng với quyết tâm và sáng tạo vượt khó của hàng triệu công chức, viên chức, cán bộ trong từng xã, huyện, tỉnh, thành phố và Trung ương.

Một số quan điểm cho rằng, các nước đang phát triển ở giai đoạn tiền công nghiệp hóa, để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh thường phải chấp nhận suy giảm yếu tố môi trường và xã hội. Tuy nhiên, với Việt Nam - Thủ tướng nêu rõ: Chính phủ luôn nhất quán với thông điệp không đánh đổi, hy sinh môi trường để lấy tăng trưởng. Công thức 3 trong 1 của sự phát triển là kinh tế - xã hội và môi trường. “Rất nhiều địa phương thời gian qua cũng đã lồng ghép 3 trụ cột phát triển này và thực tiễn cho thấy 3 mục tiêu này không loại trừ nhau mà có sự bổ sung cho nhau, cùng hướng đến sự phát triển toàn diện cho đất nước”.

“Nguồn lực có hạn, ưu tiên đô thị thì phải bỏ qua nông thôn và ngược lại: Điều này cũng đã không đúng với nước ta. Cùng với các thành phố, thị xã, thị tứ đổi thay từng ngày, nông thôn Việt Nam đang có những bước chuyển đáng kể với tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh; thu nhập người nông dân tăng cao, nông nghiệp – nông thôn có nhiều khởi sắc... Đặc biệt, Chương trình xây dựng nông thôn mới hoàn thành trước thời hạn 2 năm, với 52 - 53% xã đạt chuẩn” – Thủ tướng phấn khởi.

Xây dựng con người hài hoà với phát triển kinh tế

Đến năm 2045, dân số Việt Nam sẽ có hơn 108 triệu người, tăng thêm khoảng 12 triệu người trong vòng 25 năm tới, tổng số lao động tăng thêm cần có việc làm là gần 11 triệu người. Trong đó, trước mắt, năm 2020 Việt Nam phải tạo việc làm cho hơn 1,1 triệu người; tính chung từ nay đến 2025 là gần 5,5 triệu người – tương đương dân số Singapore.

Nêu ra những thách thức rất lớn mà Chính phủ, chính quyền địa phương phải giải quyết, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp tục khẳng định: “Chính phủ luôn nhất quán với quan điểm: Không để ai bị bỏ lại phía sau, không để ai bị đặt ngoài lề của sự phát triển. Nói cách khác, sẽ phải chú trọng trao cơ hội việc làm, cơ hội kinh tế, đánh thức tiềm năng khởi nghiệp nhiều hơn cho người dân, đặc biệt là lực lượng lao động trẻ, lao động ở miền núi, nông thôn, vùng sâu và vùng xa”.

Triển khai nhiệm vụ của năm 2020, tại Nghị quyết 01, Chính phủ xác định phương châm hành động của năm 2020 là: “Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả”. Trong đó, nhấn mạnh đến việc phát triển kinh tế nhanh và bền vững, thực chất hơn gắn với phát triển văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Tập trung phát huy mạnh mẽ giá trị văn hóa, con người Việt Nam. Có chính sách, biện pháp thiết thực và phù hợp hơn nữa đối với việc phát triển văn hoá, xã hội, xây dựng con người hài hoà với phát triển kinh tế.

Đây được xác định là vấn đề vô cùng quan trọng, bởi mấy năm gần đây, cùng với kinh tế phát triển, sự mở cửa của xã hội, sự lan tỏa của thế giới mạng… nhiều giá trị, văn hóa, đạo đức đang bị mai một; gây lo ngại cho xã hội. Để giải quyết vấn đề này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: “Kinh tế phát triển phải song hành với đạo đức xã hội tốt đẹp, truyền thống bản sắc dân tộc phải được gìn giữ, hành vi ứng xử của mọi công dân phải văn minh và nhân văn. Phát triển văn hoá, xã hội, xây dựng con người cũng chính là xây đắp nền tảng xã hội tốt đẹp, tạo bệ phóng và trụ đỡ để phát triển kinh tế nhanh và bền vững”.

P.V