Xây dựng nông thôn mới tỉnh Lào Cai: Đảm bảo thực chất, bền vững

Xây dựng nông thôn mới (NTM), tỉnh Lào Cai xác định việc đẩy mạnh thực hiện mục tiêu, kế hoạch phải đảm bảo thực chất, bền vững, không chạy theo thành tích.

nong-thon-moi

Hà Tĩnh: Chuyển đổi số ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới Xã thông minh trong xây dựng nông thôn mới: Kết quả từ các địa phương thí điểm

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2021

Đến nay, toàn tỉnh Lào Cai đã hoàn thành và duy trì 61/127 xã đạt chuẩn NTM; tiêu chí bình quân đạt 15,15 tiêu chí/xã (tăng 11,82 tiêu chí so với năm 2010); TP. Lào Cai được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; 1 xã được UBND tỉnh công nhận đạt “Xã NTM nâng cao”; huyện Bảo Thắng đã hoàn tất hồ sơ trình Trung ương đề nghị thẩm định, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

Người dân và cộng đồng dân cư là chủ thể xây dựng nông thôn mới ở mỗi địa phương
Người dân và cộng đồng dân cư là chủ thể xây dựng nông thôn mới ở mỗi địa phương

Với phương châm “làm đâu, chắc đó”, triển khai đồng bộ những giải pháp căn cơ, không chạy theo thành tích, phấn đấu không nợ tiêu chí. Cách làm này được nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Lào Cai áp dụng triển khai để xây dựng NTM. Với mục đích để xây dựng NTM đi vào thực chất và bền vững, mang lại hiệu quả và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Để thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ kế hoạch năm 2021, UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu các cơ quan, đơn vị phụ trách tiêu chí NTM rà soát, đánh giá, thẩm định các tiêu chí do đơn vị phụ trách đối với các xã phấn đấu về đích năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM, xã NTM nâng cao năm 2021. Đôn đốc các chủ đầu tư, UBND xã, đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện các danh mục công trình đã giao theo Quyết định số 3592/QĐ-UBND ngày 8/10/2021 của UBND tỉnh để đưa vào sử dụng hoàn thành các tiêu chí NTM theo quy định.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nội dung, danh mục nguồn vốn sự nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM đã được giao theo Quyết định số 3739/QĐ-UBND ngày 21/10/2021 của UBND tỉnh. Tổ chức thực hiện giải ngân nguồn vốn ngân sách theo đúng quy định, đảm bảo hoàn thành kế hoạch nguồn vốn không để kết dư nguồn kinh phí phải hoàn trả về Trung ương, đơn vị chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

Ngoài ra, UBND tỉnh giao Văn phòng Điều phối NTM tỉnh đôn đốc, theo rõi, kiểm tra tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị và UBND cấp huyện triển khai thực hiện mục tiêu, kế hoạch năm 2021 đảm bảo thực chất, bền vững, không chạy theo thành tích.

Phấn đấu đến năm 2025 có 4 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM

Giai đoạn 2021-2025, tỉnh Lào Cai đặt mục tiêu xây dựng NTM để đời sống vật chất và tinh thần của người dân khu vực nông thôn không ngừng được nâng cao; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn đồng bộ và từng bước hiện đại, kết nối chặt chẽ với quá trình đô thị hóa. Xây dựng NTM tạo ra sự phát triển hài hòa giữa các vùng, đặc biệt là tạo sự chuyển biến nhanh hơn ở các khu vực có nhiều khó khăn như ở vùng sâu, vùng cao và vùng có nhiều đồng bào dân tộc ít người. Xây dựng NTM nhằm thúc đẩy nhanh tiến trình xây dựng Lào Cai phát triển nhanh, mạnh, vững chắc, tiếp tục là tỉnh phát triển tốp đầu của vùng trung du và miền núi phía Bắc….

Khu sản xuất dâu tây ứng dụng công nghệ cao tại Lào Cai.
Khu sản xuất dâu tây ứng dụng công nghệ cao tại Lào Cai

Tỉnh Lào Cai cũng đặt mục tiêu hết năm 2025, toàn tỉnh có 4 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ/đạt chuẩn NTM, bao gồm: 3 huyện: Bảo Thắng, Văn Bàn, Bảo Yên và TP. Lào Cai; 01 huyện NTM nâng cao (huyện Bảo Thắng). Phấn đấu đến hết năm 2025, toàn tỉnh có 94/127 xã duy trì và đạt chuẩn NTM, đạt 74% tổng số xã trên địa bàn tỉnh (tăng 37 xã so với giai đoạn 2016 - 2020). Trong đó: phấn đấu toàn tỉnh có 20 xã đạt chuẩn “Xã NTM nâng cao” và 9 xã đạt chuẩn “Xã NTM kiểu mẫu”. Phấn đấu trong giai đoạn 2021 - 2025, UBND các huyện, thị xã, thành phố công nhận 90 thôn đạt “Thôn kiểu mẫu” và 110 thôn đạt “Thôn NTM”. Bình quân tiêu chí đạt 17,3 tiêu chí/xã. Không còn xã dưới 10 tiêu chí.

Để đạt được mục tiêu trên, tỉnh sẽ tập trung nâng cao chất lượng công tác quy hoạch đáp ứng yêu cầu cơ cấu lại kinh tế nông lâm nghiệp gắn với xây dựng NTM. Từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng thiết yếu nông thôn làm thay đổi cơ bản diện mạo nông thôn, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế, xã hội nông thôn. Thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng NTM, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân. Tiếp tục nâng cao chất lượng các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, môi trường.

Cũng theo UBND tỉnh Lào Cai, sau khi bộ tiêu chí NTM giai đoạn 2021-2025 được ban hành, UBND tỉnh sẽ phối hợp với Văn phòng Điều phối NTM tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố rà soát, đánh giá, thẩm định tiêu chí, làm cơ sở điều chỉnh, bổ sung kế hoạch trong giai đoạn 2021 - 2025 đảm bảo theo đúng quy định của Trung ương, của tỉnh và phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương.

Nhu cầu vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021 - 2025 là 4.622.000 triệu đồng. Trong đó: vốn Ngân sách trung ương trực tiếp đầu tư là 1.050.000 triệu đồng; Vốn ngân sách địa phương là 1.250.000 triệu đồng; vốn lồng ghép: 1.800.000 triệu đồng; vốn doanh nghiệp hỗ trợ là 150.000 triệu đồng; cộng đồng dân cư tham gia đóng góp là 372.000 triệu đồng.
Nguyễn Hạnh
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Sắp diễn ra Hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân Việt Nam 2022

Sắp diễn ra Hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân Việt Nam 2022

Hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân Việt Nam năm 2022 sẽ được diễn ra theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.
Kết nối chuỗi giá trị sản xuất và tiêu thụ nông sản vùng Tây Nguyên

Kết nối chuỗi giá trị sản xuất và tiêu thụ nông sản vùng Tây Nguyên

Nông nghiệp Tây Nguyên hội tụ đầy đủ các yếu tố để kết nối chuỗi giá trị sản xuất của vùng với nhu cầu tiêu thụ của các tỉnh, thành trong cả nước và xuất khẩu.
Sắp diễn ra Hội chợ triển lãm sản phẩm có trách nhiệm với xã hội, môi trường 2022

Sắp diễn ra Hội chợ triển lãm sản phẩm có trách nhiệm với xã hội, môi trường 2022

Dự kiến, Hội chợ triển lãm sản phẩm có trách nhiệm với xã hội, môi trường sẽ diễn ra từ ngày 29/7-29/8/2022.
Tổ chức Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 – 2025

Tổ chức Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 – 2025

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” 2021 – 2025.
Khoa học công nghệ trong nông nghiệp: Cần hướng đến các sản phẩm mới, có tính ứng dụng cao

Khoa học công nghệ trong nông nghiệp: Cần hướng đến các sản phẩm mới, có tính ứng dụng cao

Ngày 18/5, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Hội nghị “Khoa học công nghệ Học viện Nông nghiệp Việt Nam: Công nghệ mới, sản phẩm mới”.

Tin cùng chuyên mục

Thúc đẩy phát triển quế bền vững thông qua dự án BioTrade

Thúc đẩy phát triển quế bền vững thông qua dự án BioTrade

Ngày 11/5, Trung tâm Phát triển kinh tế nông thôn (CRED), phối hợp với Sở NN&PTNT tỉnh Yên Bái đã tổ chức hội thảo “Định hướng phát triển quế bền vững”.
Một ngày cùng diêm dân trên cánh đồng muối Bạch Long

Một ngày cùng diêm dân trên cánh đồng muối Bạch Long

Có dịp về xã Bạch Long (Giao Thủy, Nam Định) thời điểm này chúng ta sẽ có một ngày trải nghiệm cùng diêm dân trên cánh đồng muối dưới cái nắng như đổ lửa.
Ứng dụng than sinh học trong phát triển nông nghiệp

Ứng dụng than sinh học trong phát triển nông nghiệp

Bộ NN&PTNT đã phối hợp với UNIDO, Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sĩ (SECO) tổ chức hội thảo “Ứng dụng than sinh học trong phát triển nông nghiệp bền vững”.
Đề nghị chuyển phân bón từ đối tượng không chịu thuế sang chịu thuế

Đề nghị chuyển phân bón từ đối tượng không chịu thuế sang chịu thuế

Bộ NN&PTNT đề nghị Bộ Tài chính kiến nghị Chính phủ báo cáo Quốc hội sửa đổi Luật số 71/2014/QH13 theo hướng chuyển phân bón sang đối tượng chịu thuế.
Phát huy vai trò chợ nông thôn

Phát huy vai trò chợ nông thôn

Trong Bộ tiêu chí Quốc gia xây dựng nông thôn mới, tiêu chí số 7 về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn (chợ nông thôn) được đánh giá có vai trò quan trọng.
Hội Nghề cá Việt Nam phản đối lệnh cấm đánh bắt cá phi lý của Trung Quốc ở Biển Đông

Hội Nghề cá Việt Nam phản đối lệnh cấm đánh bắt cá phi lý của Trung Quốc ở Biển Đông

Hội Nghề cá Việt Nam yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay lệnh cấm đánh bắt cá phi lý ở Biển Đông, bao gồm cả vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam.
Xử lý dứt điểm các vi phạm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi

Xử lý dứt điểm các vi phạm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi

Tính đến 31/12/2021, cả nước có 51.827 vụ vi phạm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, giảm 1.190 vụ so với năm 2020.
Sắp xếp lại 4 Tổng cục tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Sắp xếp lại 4 Tổng cục tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Bốn Tổng cục: Lâm nghiệp, Thủy sản, Thủy lợi và Phòng, chống thiên tai thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) được Bộ Nội vụ đề xuất sắp xếp, tổ chức lại thành 6 Cục.
Nghệ An: Trên 3.600ha sắn bị bệnh, người dân thiệt hại lớn

Nghệ An: Trên 3.600ha sắn bị bệnh, người dân thiệt hại lớn

Người dân trồng sắn tại Nghệ An đang hết sức lo lắng khi bệnh khảm lá lây lan mạnh, phủ rộng đến trên 3.600ha và đang tiếp tục gia tăng.
Phát triển nông thôn mới: Gắn với xây dựng đô thị xanh

Phát triển nông thôn mới: Gắn với xây dựng đô thị xanh

Năm 2022, TP. Hà Nội phấn đấu có thêm ít nhất 25 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao, 15 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu và 2 huyện đạt chuẩn NTM. Đồng thời, hướng tới phát triển NTM gắn với xây dựng đô thị xanh, văn minh và hiện đại.
Đòn bẩy tiêu thụ sản phẩm OCOP

Đòn bẩy tiêu thụ sản phẩm OCOP

Cùng với việc đánh giá phân hạng sản phẩm, thì chuyển đổi số sẽ giúp đưa sản phẩm OCOP đến gần và nhanh hơn với người tiêu dùng trong và ngoài nước, góp phần nâng cao hiệu quả Chương trình “mỗi xã một sản phẩm” (OCOP).
NPK Cà Mau: Nỗ lực đồng hành cùng nông dân Việt Nam

NPK Cà Mau: Nỗ lực đồng hành cùng nông dân Việt Nam

Trong vụ Đông Xuân vừa qua, bà con nông dân đã có cơ hội nhận được hàng nghìn phiếu mua hàng với rất nhiều giải thưởng hấp dẫn từ chương trình "Tôi chọn NPK Cà Mau” - Ghép chữ ngay - Nhận quà đỉnh. Đây cũng là nỗ lực tích cực của Phân bón Cà Mau để đồng hành, hỗ trợ nhà nông trong bối cảnh canh tác nông nghiệp đang gặp nhiều khó khăn…
Chọn phân bón nào để góp phần phát triển nông nghiệp bền vững?

Chọn phân bón nào để góp phần phát triển nông nghiệp bền vững?

Trong bối cảnh giá vật tư nông nghiệp tăng cao, biến đổi khí hậu bất thường ở nhiều địa phương trên cả nước, nông dân cần chọn phân bón phù hợp để hướng đến phát triển nền nông nghiệp bền vững hơn trong thập kỷ tới…
Quảng Ninh phấn đấu về đích nông thôn mới trong năm 2022

Quảng Ninh phấn đấu về đích nông thôn mới trong năm 2022

Quảng Ninh phấn đấu trong năm 2022 sẽ hoàn thành về đích chương trình xây dựng nông thôn mới, kế cả các vùng miền núi.
Nhiều đột phá về thể chế, chính sách cho kinh tế nông nghiệp và nông thôn

Nhiều đột phá về thể chế, chính sách cho kinh tế nông nghiệp và nông thôn

Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 với những điểm mới đột phá về thể chế và chính sách sẽ tạo bước chuyển từ ngành sản xuất nông nghiệp sang một nền kinh tế nông nghiệp. Đây là nội dung trog quyết định 150/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 28/1/2022.
Khẩn trương cứu diện tích lúa Đông Xuân, nuôi trồng, đánh bắt thủy sản

Khẩn trương cứu diện tích lúa Đông Xuân, nuôi trồng, đánh bắt thủy sản

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao những ngày qua, TT-Huế và Phú Yên có mưa to, rất to trên diện rộng gây thiệt hại lớn cho lúa, nuôi trồng, đánh bắt thủy sản.
Bố trí 196.332 tỷ đồng cho chương trình nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

Bố trí 196.332 tỷ đồng cho chương trình nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

Đây là mục tiêu đặt ra trong Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021-2025, được Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh ký phê duyệt tại Quyết định số 263/QĐ-TTg.
Sửa đổi Nghị định 67: Chính sách cần sát thực tiễn

Sửa đổi Nghị định 67: Chính sách cần sát thực tiễn

Nghị định 67/2014/NĐ-CP ngày 7/7/2014 của Chính phủ (gọi tắt là Nghị định 67) ra đời với chủ trương đóng mới, cải hoán tàu cá nhằm hiện đại hoá đội tàu vươn khơi, góp phần phát triển kinh tế và bảo vệ chủ quyền biển đảo. Tuy nhiên, sau gần 8 năm triển khai cho thấy vẫn còn khoảng trống rất lớn từ chính sách đến thực tiễn.
Du lịch nông thôn: Tiềm năng “ngủ yên”

Du lịch nông thôn: Tiềm năng “ngủ yên”

Du lịch nông thôn giải quyết nhiều tiêu chí trong Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM). Tuy nhiên, việc thiếu cơ chế, chính sách khiến du lịch nông thôn chưa “cất cánh”.
Niềm vui người kết nối giá trị cho nhà nông

Niềm vui người kết nối giá trị cho nhà nông

Nếu nhà nông là những người trực tiếp được lợi từ chương trình “Cùng nhau san sẻ” của Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC, Hose: DCM) thì với đại lý phân phối, làm cầu nối chuyển tải các giải pháp dinh dưỡng tối ưu cho cây trồng, góp phần lan tỏa giá trị nông nghiệp đến bà con là công việc cũng như niềm vui giúp họ bền bỉ với nghề.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động