Xây dựng Vĩnh Phúc thành tỉnh trọng điểm về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo

Với chủ trương xây dựng Vĩnh Phúc trở thành tỉnh trọng điểm về hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo có sức lan tỏa đến các tỉnh trong vùng trung du miền núi phía Bắc và vùng đồng bằng sông Hồng, Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã thống nhất triển khai thực hiện chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2021-2025.

Ưu tiên thúc đẩy ứng dụng, chuyển giao công nghệ

Đoàn công tác của Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) vừa có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc để trao đổi về các giải pháp phát triển KH&CN, đồng thời ký kết Chương trình phối hợp hoạt động giữa Bộ KH&CN, UBND tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025.

Xây dựng Vĩnh Phúc thành tỉnh trọng điểm về hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
KH&CN đóng góp tích cực vào nâng cao năng suất, chất lượng hàng hóa, dịch vụ của tỉnh Vĩnh Phúc

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan cho biết, tỉnh Vĩnh Phúc đã và đang có những chỉ đạo, cơ chế, chính sách cụ thể để thúc đẩy các hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; khai thác những động lực mới cho tăng trưởng dựa trên KH&CN, đổi mới sáng tạo; ưu tiên thúc đẩy ứng dụng, chuyển giao công nghệ; nghiên cứu cơ chế, chính sách đặc thù, khuyến khích lấy doanh nghiệp làm trung tâm nghiên cứu phát triển, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, ứng dụng công nghệ số; hình thành năng lực sản xuất mới có tính tự chủ và khả năng thích ứng, chống chịu của nền kinh tế.

Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII xác định: chuyển mạnh mô hình tăng trưởng kinh tế từ chiều rộng sang chiều sâu, tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh của nền kinh tế theo hướng tăng năng suất lao động trên cơ sở ứng dụng KH&CN và đổi mới sáng tạo.... Thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, phát triển và ứng dụng các tiến bộ KH&CN, tận dụng tốt các cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Thực tế, thời gian qua hoạt động KH&CN của tỉnh Vĩnh Phúc đã triển khai đảm bảo kế hoạch, bám sát thực tiễn sản xuất và cuộc sống, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Khoa học xã hội và nhân văn đã cung cấp luận cứ cho việc hoạch định chủ trương, chính sách phát triển của tỉnh trong suốt 25 năm qua. Khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật và công nghệ đã đóng góp tích cực vào việc nâng cao năng suất, chất lượng hàng hóa và dịch vụ; cải thiện năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và nền kinh tế; một số lĩnh vực đã tiếp cận trình độ tiên tiến khu vực và thế giới.

Tuy nhiên, Bí thư Tỉnh ủy cũng nhìn nhận, hoạt động KH&CN của Vĩnh Phúc so với tiềm năng phát triển còn khá khiêm tốn. KH&CN chưa thực sự trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội tỉnh. Việc huy động nguồn lực của xã hội vào hoạt động KH&CN còn hạn chế, chủ yếu vẫn từ năng lực hiện có của doanh nghiệp; đầu tư cho KH&CN còn thấp, hiệu quả sử dụng chưa cao.

“Với sự phát triển nhanh của KH&CN, đặc biệt là những cơ hội, thách thức của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, Đảng, Nhà nước đã nâng tầm vai trò của KH&CN và đổi mới sáng tạo trong Chiến lược phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Văn kiện Đại hội XIII của Đảng coi phát triển nhanh, bền vững dựa chủ yếu vào KH&CN và đổi mới sáng tạo là 1 trong các đột phá chiến lược quan trọng nhất- bà Hoàng Thị Thúy Lan nhấn mạnh.

Theo đó, tại buổi làm việc, tỉnh Vĩnh Phúc đề xuất với Bộ KH&CN các nhóm vấn đề nhằm phát triển mạnh mẽ KH&CN, tạo bứt phá, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế giai đoạn 2021-2025. Cụ thể, trước mắt phê duyệt một số dự án thuộc các Chương trình KH&CN cấp quốc gia; nghiên cứu, đề xuất định hướng chất lượng công nghệ trong thu hút đầu tư; tăng cường công tác bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn đo lường chất lượng; tập trung nâng cao năng lực hấp thụ, làm chủ và đổi mới công nghệ của doanh nghiệp.

Đưa KH&CN trở thành một trong các trụ cột quan trọng

Đánh giá cao hoạt động KH&CN của Vĩnh Phúc, Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt cho rằng, việc chuyển mạnh mô hình tăng trưởng kinh tế theo chiều sâu, đặt trọng tâm tăng năng suất lao động dựa trên nền tảng KH&CN; nâng cao năng lực quản trị; thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; đẩy mạnh ứng dụng thành quả cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào sản xuất, kinh doanh và quản lý xã hội, từng bước khẳng định được vị thế của KH&CN trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Xây dựng Vĩnh Phúc thành tỉnh trọng điểm về hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
Bộ trưởng Bộ KH&CN và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ký kết triển khai chương trình phối hợp hoạt động KH&CN, đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021-2025

Việc ứng dụng, chuyển giao KH&CN được lãnh đạo tỉnh quan tâm đầu tư đúng và kịp thời; nhiều mô hình sản xuất ứng dụng KH&CN đem lại hiệu quả kinh tế cao; hàm lượng KH&CN đóng góp vào giá trị sản phẩm hàng hóa ngày càng tăng; thị trường KH&CN, quản lý nhà nước về KH&CN có nhiều đổi mới, góp phần đưa Vĩnh Phúc trở thành một trong những điểm sáng về phát triển kinh tế trong cả nước.

Qua báo cáo cho thấy, lãnh đạo tỉnh thường xuyên quan tâm đến KH&CN, thể hiện rất rõ từ việc ban hành nghị quyết, chương trình, đề án phát triển KH&CN; Hội đồng nhân dân ban hành cơ chế hỗ trợ cho doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ, hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” - Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt nói.

Nhằm phát huy những thành tích đã đạt được, tiếp tục thúc đẩy hoạt động KH&CN, tạo nên những chuyển biến tích cực, đáp ứng yêu cầu cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, Bộ trưởng cho hay, tỉnh Vĩnh Phúc cần tiếp tục quan tâm, đầu tư kinh phí, nhân lực cho hoạt động KH&CN đổi mới sáng tạo, bố trí cán bộ, đào tạo nhân lực và củng cố tổ chức bộ máy cho ngành KH&CN, góp phần đưa KH&CN trở thành một trong các trụ cột quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, có giải pháp thúc đẩy việc tiếp nhận, ứng dụng, chuyển giao và làm chủ các công nghệ mới, công nghệ lõi, công nghệ xanh - sạch, bảo vệ môi trường từ các dự án đầu tư nước ngoài; sớm xây dựng cơ chế, chính sách nhằm khuyến khích thu hút đầu tư của doanh nghiệp và khuyến khích doanh nghiệp thành lập Quỹ phát triển KH&CN.

Bên cạnh đó, áp dụng tiêu chuẩn đo lường chất lượng, hệ thống truy xuất nguồn gốc, sở hữu trí tuệ và các giải pháp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hoá gắn với công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 vào đời sống sản xuất nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và từng bước phát triển kinh số để hội nhập; đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao hoạt động KH&CN để phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh, nông nghiệp sạch, sinh thái, du lịch, đô thị và những nhiệm vụ lớn của tỉnh.

Mục tiêu của Chương trình phối hợp hoạt động giữa Bộ KH&CN, UBND tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025, nhằm nâng cao hiệu quả trong phối hợp chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ các hoạt động KH&CN tại tỉnh Vĩnh Phúc; huy động các nguồn lực để tổ chức thực hiện thành công các chương trình, nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia, cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Cùng với đó, thúc đẩy hoạt động KH&CN góp phần thực hiện mục tiêu “Xây dựng Vĩnh Phúc thực sự trở thành một địa bàn năng động, có sức lan tỏa đến các tỉnh trong vùng trung du miền núi phía Bắc và vùng đồng bằng sông Hồng”, phấn đấu đến năm 2025 Vĩnh Phúc cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp phát triển, một trong những trung tâm công nghiệp, dịch vụ, du lịch của vùng và cả nước.

Quỳnh Nga

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Đà Nẵng mong muốn các quốc gia Tây, Bắc Âu hỗ trợ xây dựng thành phố thông minh

Đà Nẵng mong muốn các quốc gia Tây, Bắc Âu hỗ trợ xây dựng thành phố thông minh

Thành phố Đà Nẵng mong muốn thu hút các doanh nghiệp Tây, Bắc Âu đến đầu tư cũng như hỗ trợ thành phố các nguồn lực để xây dựng thành phố thông minh.
TP. Hồ Chí Minh phát động chương trình “Nhà trọ sử dụng năng lượng xanh”

TP. Hồ Chí Minh phát động chương trình “Nhà trọ sử dụng năng lượng xanh”

Nhằm tiếp tục khuyến khích sử dụng điện tiết kiệm, năng lượng tái tạo, ngành điện TP. Hồ Chí Minh phát động chương trình “Nhà trọ sử dụng năng lượng xanh”.
Khai mạc Festival Nghề truyền thống vùng miền lần thứ nhất - Quảng Nam 2022

Khai mạc Festival Nghề truyền thống vùng miền lần thứ nhất - Quảng Nam 2022

Tối 19/5, tại TP. Hội An đã diễn ra Lễ khai mạc Festival Nghề truyền thống vùng miền lần thứ nhất - Quảng Nam 2022.
Chọn nhà đầu tư cảng hàng không Sa Pa trị giá hơn 3.650 tỷ thế nào?

Chọn nhà đầu tư cảng hàng không Sa Pa trị giá hơn 3.650 tỷ thế nào?

Cảng hàng không Sa Pa trị giá hơn 3.650 tỷ sẽ đấu thầu rộng rãi, không sơ tuyển.
TP. Hồ Chí Minh kiến nghị Quốc hội ban hành Nghị quyết mới thay thế Nghị quyết 54

TP. Hồ Chí Minh kiến nghị Quốc hội ban hành Nghị quyết mới thay thế Nghị quyết 54

UBND TP. Hồ Chí Minh phân tích sâu các nguyên nhân hạn chế, tiếp thu các ý kiến góp ý để xây dựng dự thảo Nghị quyết mới thay thế Nghị quyết 54 trình Quốc hội.

Tin cùng chuyên mục

Hàng ngàn sản phẩm xây dựng tại Triển lãm quốc tế Vietbuild Đà Nẵng 2022

Hàng ngàn sản phẩm xây dựng tại Triển lãm quốc tế Vietbuild Đà Nẵng 2022

Sáng 18/5, tại TP Đà Nẵng đã diễn ra Triển lãm quốc tế Vietbuild Đà Nẵng 2022, trưng bày hàng ngàn sản phẩm vật liệu xây dựng, trang trí nội ngoại thất.
Tỉnh Đắk Nông phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

Tỉnh Đắk Nông phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

Sáng 17/5, UBND tỉnh Đắk Nông đã tổ chức họp báo cung cấp thông tin về chương trình nghệ thuật và lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.
Tỉnh Quảng Ninh: Tiêu hủy 1,2 tấn thịt trâu không rõ nguồn gốc

Tỉnh Quảng Ninh: Tiêu hủy 1,2 tấn thịt trâu không rõ nguồn gốc

Đồn Biên phòng Pò Hèn (Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ninh) và các ngành chức năng TP Móng Cái vừa tiêu hủy 1,2 tấn thịt trâu đông lạnh không rõ nguồn gốc.
Israel và Quảng Trị: Hợp tác phát triển năng lượng tái tạo

Israel và Quảng Trị: Hợp tác phát triển năng lượng tái tạo

Hội thảo hợp tác sẽ mở ra cơ hội, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp công nghệ trong lĩnh vực năng lượng tái tạo giữa Quảng Trị với các đối tác Israel.
Đồng Tháp lập quy hoạch xây dựng thêm 2 khu công nghiệp

Đồng Tháp lập quy hoạch xây dựng thêm 2 khu công nghiệp

UBND tỉnh Đồng Tháp vừa thống nhất lập quy hoạch xây dựng Khu công nghiệp Cao Lãnh II và quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Cao Lãnh III.
Làm đường nối Đại lộ Thăng Long với cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình

Làm đường nối Đại lộ Thăng Long với cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình

Bộ GTVT đã đồng ý với đề xuất của UBND TP. Hà Nội về việc làm đoạn đường nối Đại lộ Thăng Long với cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình với chiều dài 6,7km.
Hoạt động đầu tư công tại Quảng Bình ra sao trong đầu năm 2022?

Hoạt động đầu tư công tại Quảng Bình ra sao trong đầu năm 2022?

Tỉnh Quảng Bình đã giao chi tiết kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách trung ương và nguồn ngân sách tỉnh cho các dự án ngay từ đầu năm.
Quảng Nam: Tổng rà soát các dự án treo, chậm tiến độ

Quảng Nam: Tổng rà soát các dự án treo, chậm tiến độ

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam vừa chỉ đạo rà soát các dự án treo, dự án chậm tiến độ kể cả khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Chuyển đổi số ở chợ truyền thống miền Trung - Tây Nguyên

Chuyển đổi số ở chợ truyền thống miền Trung - Tây Nguyên

Thích ứng với chuyển đổi số trong CMCN 4.0, các tạp hóa, chợ truyền thống tại miền Trung - Tây Nguyên đã hình thành thói quen thanh toán không tiền mặt.
Quảng Ninh: Sắp khai trương tuyến phố đi bộ “Phố đêm thợ mỏ”

Quảng Ninh: Sắp khai trương tuyến phố đi bộ “Phố đêm thợ mỏ”

Với những đặc trưng của địa phương, tuyến phố đi bộ tại Cẩm Phả đi vào hoạt động sẽ tạo nên một không gian văn hóa hấp dẫn mang tính cộng đồng.
Xuất khẩu thanh long sang Trung Quốc: Đảm bảo “sạch” mầm bệnh

Xuất khẩu thanh long sang Trung Quốc: Đảm bảo “sạch” mầm bệnh

Sở Công Thương Bình Thuận vừa đề nghị triển khai thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid - 19 đối với xuất khẩu thanh long sang Trung Quốc.
Thừa Thiên Huế: Sản phẩm nào được công nhận là sản phẩm chủ lực?

Thừa Thiên Huế: Sản phẩm nào được công nhận là sản phẩm chủ lực?

Các sản phẩm chủ lực tỉnh Thừa Thiên Huế thuộc các nhóm ẩm thực, thuỷ hải sản, nông sản chăn nuôi, dược liệu, thủ công mỹ nghệ, làng nghề…
Tỉnh Yên Bái đẩy mạnh triển khai hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW

Tỉnh Yên Bái đẩy mạnh triển khai hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW

Tỉnh Yên Bái đã và đang đẩy mạnh triển khai Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.
Đà Nẵng: Ngàn người chen nhau lựa “đồ bành chợ Cồn"

Đà Nẵng: Ngàn người chen nhau lựa “đồ bành chợ Cồn"

Tại chợ Cồn (TP. Đà Nẵng), mỗi buổi chiều lại có hàng ngàn lượt khách chen nhau lựa đồ bành với giá siêu rẻ, chỉ từ 10.000 đồng cho 3 cái áo…
Đồng chí Nguyễn Hòa Bình kiểm tra phòng chống tham nhũng tại Quảng Bình

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình kiểm tra phòng chống tham nhũng tại Quảng Bình

Sáng 16/5, Đồng chí Nguyễn Hòa Bình và đoàn công tác đã có buổi kiểm tra về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại Quảng Bình.
Triển lãm "Vẻ đẹp làng nghề Việt" tại Bảo tàng Thế giới Cà phê

Triển lãm "Vẻ đẹp làng nghề Việt" tại Bảo tàng Thế giới Cà phê

Hưởng ứng ngày Quốc tế Bảo tàng 18/5/2022, ngày 15/5 tại Bảo tàng Thế giới Cà phê Thành phố Buôn Ma Thuột, đã khai mạc triển lãm “Vẻ đẹp của làng nghề Việt”.
Quảng Bình nhanh chóng khôi phục sự cố lưới điện do giông sét

Quảng Bình nhanh chóng khôi phục sự cố lưới điện do giông sét

Giông sét, gió lốc đã khiến nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Quảng Bình bị sự cố lưới điện, đặc biệt là tại các huyện Lệ Thuỷ, Bố Trạch, Minh Hoá…
Nghệ An: Hạn chế đứt gãy chuỗi cung ứng

Nghệ An: Hạn chế đứt gãy chuỗi cung ứng

Tự chủ là con đường ngắn nhất để hạn chế đứt gãy chuỗi cung ứng. Tuy nhiên,nếu không có chính sách, hành động thì xây dựng tự chủ trong sản xuất còn rất xa vời.
Tuyên dương 125 tập thể, cá nhân điển hình học tập và làm theo gương Bác

Tuyên dương 125 tập thể, cá nhân điển hình học tập và làm theo gương Bác

Sáng 15/05, 125 tập thể, cá nhân điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được Quận ủy, UBND quận Phú Nhuận biểu dương.
Thúc đẩy chuyển đổi số, mở rộng đầu ra cho sản phẩm Đắk Nông

Thúc đẩy chuyển đổi số, mở rộng đầu ra cho sản phẩm Đắk Nông

Sở Công Thương Đắk Nông đã và đang phối hợp với các doanh nghiệp thực hiện mạnh mẽ hoạt động chuyển đổi số để đa dạng đầu ra cho nông sản địa phương.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động