Hà Nội: 1.720 thủ tục hành chính đủ điều kiện triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4

14:20 | 17/09/2020
Ngày 11/9/2020, UBND TP. Hà Nội báo cáo Bộ Nội vụ công tác cải cách hành chính quý III/2020. Theo đó, 1.720 thủ tục hành chính đủ điều kiện triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.
Đảng bộ TP. Hà Nội: Tập trung phòng, chống dịch Covid-19 Hà Nội: Hướng tới hình thành chính quyền số, kinh tế số vào năm 2025

Quý III/2020, Đoàn kiểm tra của TP. Hà Nội đã kết hợp kiểm tra định kỳ và kiểm tra đột xuất không báo trước đối với 26 cơ quan, đơn vị thành phố (TP), trong đó kiểm tra chuyên đề về nội dung PAPI, SIPAS đối với 12 xã, phường, thị trấn thuộc 6 quận, huyện; kiểm tra cải cách hành chính tại quận, huyện và các xã, phường, thị trấn trực thuộc 14 đơn vị. Thực hiện kiểm tra công vụ đột xuất đối với 4 đơn vị và kiểm tra theo chỉ đạo của UBND TP đối với 2 vụ việc.

Hà Nội: 1.720 thủ tục hành chính đủ điều kiện triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4
Ảnh minh họa

Kết quả kiểm tra cho thấy, việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hành chính của công dân, tổ chức; việc tiếp công dân được duy trì ổn định; không có phản ánh kiến nghị về thái độ ứng xử không phù hợp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan, đơn vị được kiểm tra cơ bản chấp hành nghiêm chỉnh thời gian làm việc theo quy định. Công tác tiếp công dân được quan tâm thực hiện. Các cơ quan, đơn vị được kiểm tra đều có lịch phân công cán bộ lãnh đạo, quản lý, công chức, viên chức và người lao động làm việc luân phiên trong giai đoạn phòng chống dịch bệnh Covid-19 nhằm đảm bảo giải quyết hồ sơ cá nhân, tổ chức theo yêu cầu công việc, phù hợp với yêu cầu chống Covid-19 trong giai đoạn mới.

Công tác cải cách thể chế tạo môi trường pháp lý thuận lợi để phát triển kinh tế là một trong những ưu tiên hàng đầu của TP. Theo đó, UBND TP đã ban hành một số văn bản quy phạm hành chính liên quan phát triển kinh tế, hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp nhằm mục đích xây dựng môi trường kinh doanh công bằng, thân thiện, thông thoáng; tạo thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo; tạo sự đột phá về thu hút đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài.

Có chính sách hỗ trợ mặt bằng sản xuất; hỗ trợ công nghệ, hỗ trợ cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật; mở rộng thị trường; thông tin, tư vấn và pháp lý; tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) (mạng lưới tư vấn viên); phát triển nguồn nhân lực cho DNNVV; DNNVV chuyển đổi từ hộ kinh doanh, DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị; DNNVV khởi nghiệp sáng tạo.

TP cũng đã ban hành các Quyết định thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), công bố Danh mục TTHC, các quy trình giải quyết nội bộ TTHC được sửa đổi, bổ sung, thay thế trên một số lĩnh vực: ngoại vụ (thông qua 3 phương án đơn giản 3 TTHC), văn hóa và thể thao (công bố 112 TTHC), giao thông vận tải (công bố danh mục 6 TTHC lĩnh vực đường bộ), tài chính (công bố danh mục 12 TTHC), tài nguyên và môi trường (phê duyệt 30 quy trình giải quyết nội bộ TTHC).

Tính đến 31/8/2020, tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính thuộc TP (không bao gồm các đơn vị hiệp quản) là: 1813 TTHC. Tổng số TTHC đủ điều kiện để triển khai dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 3, mức độ 4 của TP là 1.720 TTHC; tổng số DVCTT mức độ 3, mức độ 4 của TP đang cung cấp cho người dân và doanh nghiệp là 1.671/1.720 TTHC (bao gồm các DVCTT của Bộ, ngành và các đơn vị tự triển khai), đạt tỉ lệ 97%, trong đó, DVCTT mức độ 3 là 1227 TTHC; DVCTT mức độ 4 là 444 TTHC. Việc giải quyết hồ sơ TTHC, dịch vụ công trực tuyến các cấp trên TP thực hiện tập trung tại hệ thống một cửa điện tử TP dùng chung 3 cấp và các hệ thống thông tin chuyên ngành dùng chung (lĩnh vực giáo dục, y tế). TP tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật và sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành ở tất cả các ngành, các cấp.

Theo Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2020 của TP. Hà Nội, TP. Hà Nội phấn đấu 100% TTHC thực hiện DVCTT mức độ 3, mức độ 4; có 60% TTHC có quy định cung cấp trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 có phát sinh hồ sơ cung cấp trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, trong đó, có ít nhất 30% số hồ sơ TTHC được xử lý trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. 100% hồ sơ giải quyết TTHC được cập nhật, theo dõi tình hĩnh thực hiện thông qua hệ thống thông tin một cửa điện tử TP; 50% số TTHC có quy định tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích có phát sinh hồ sơ dịch vụ bưu chính công ích, trong đó, 15% số hồ sơ TTHC được tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích và 15% số hồ sơ TTHC được trả qua dịch vụ bưu chính công ích.

Nguyễn Hạnh

Bản quyền thuộc về "Báo Công Thương Điện Tử", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.